Hallgassa élőben!

Nélkülük Sopron osztrák lenne

Trianon századik évfordulója alkalmából a Magyar Patrióták Közössége két helyszínen – Kecskeméten és Budapesten – szervez tudományos konferenciákat. A témák többek között a Rongyos Gárda és az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés, a román megszállás és a bécsi döntéseket követő „országgyarapítások” szerepelnek. A tanácskozásokat ingyenes szabadtéri vándorkiállítás is kíséri.

Kecskemét Bács-Kiskun megye székhelye az első helyszíne a Magyar Patrióták Közössége által szervezett, Akik bátrak és hősök voltak című programsorozatnak. Szeptember 2-től 8-ig látható a Hírös Agóra előtt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült installáció. Az ingyenes kiállítás a Trianonnal szembeni nemzeti ellenálló csapatokat, azok történetét mutatja be, eddig nem ismert fotók és vizuális tartalmak segítségével. Az Agóra épületében összesen hét előadás hangzott el a tudományos konferencián.

A konferencia résztvevői
Fotó: Hraskó István

Abban Magyarországon minden gondolkodó ember egyetért, hogy a Rongyos Gárda keretében szerveződő felkelők nélkül nem valósulhatott volna meg az, hogy a magyar hivatalos csapatok kivonása után Burgenlandban ne az osztrák hatóságok vegyék át a hatalmat.

A Rongyos Gárda harca a teljes akkori magyar közvélemény egyetértését és rokonszenvét élvezte, hiszen a szégyenteljes trianoni békediktátumot még megfejelte az is, hogy a szinte testvéri országnak tekintett Ausztria is részt kért Magyarország testéből – mondta köszöntő beszédében dr. Salacz László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, hozzátéve: a rendszerváltás előtti történelemkönyvekben a Rongyos Gárda és a köré szerveződő szabadcsapatok csak a fehérterror címszó alatt voltak megtalálhatók, ezen túl hallgatás övezte tevékenységüket.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP)
Fotó: Hraskó István

Hajagos Csaba muzeológus-történész, a kiállítás kurátora kijelentette: az első világháború után katasztrofális állapotba került Magyarország elszenvedte a társadalmi megsemmisülés minden negatívumát.

Hajagos Csaba muzeológus-történész
Fotó: Hraskó István

1919–20-ban a Tanácsköztársaság, a román megszállás, majd a trianoni békediktátum után a sokak által megjósolt nemzethalál állapota bekövetkezni látszott. Miközben a hivatalos államvezetés a pacifizmus téves jelszavai alatt a területvesztés ellen nem tett semmit, az ország különböző részein már 1919-ben lakossági fegyveres ellenállások alakultak ki, amik az 1920-as trianoni békediktátum hatására tovább fokozódtak, végül pedig a bécsi döntések légkörében, az 1930-as évek végén kiújultak. Az elmúlt száz évben politikai megfontolásból elutasított, nem bemutatott Rongyos Gárda története nagy adósság a muzeológia és a történettudomány számára is, az elhallgatás a mai nemzedék iránti társadalmi-történelmi felelősségvállalás okán sem folytatható tovább. Ki kell mondanunk, hogy a magyar történelem egyes eseményeit nem lehet kettős mérce alapján megítélni, a pozitív és negatív tényezők, hősök egyaránt bemutatásra hivatottak – jelentette ki Hajagos, aki szerint a téma kitárgyalása tovább erősítheti a magyar összetartozás, összefogás gondolatát, a hazaszeretetet és hazáért tenni akarás gyakorlatát.

Raffay Ernő történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa Trianon és a szabadkőművesség címmel tartott előadást. Kiemelte: soha nem mondta, hogy a szabadkőművesek bomlasztották szét az országot, de azt is leszögezte, hogy történelmi szerepük volt a Magyar Királyság szétdarabolásában. Véleménye szerint Trianonnak a külső okok – nagyhatalmak viszonya, szomszéd népek törekvései – mellett számos belső oka volt. Így például a parlamenti obstrukció, a demográfiai folyamatok és a szabadkőművesség.

Dr. Raffay Ernő (Magyarságkutató Intézet)
Fotó: Hraskó István

Ha egy országot belülről sikerül politikailag, kulturálisan, lelkileg megosztani, akkor annak a népnek az órái meg vannak számlálva – fogalmazott. A szabadkőművesek legfontosabb politikai célja szerinte az volt, hogy a magyarság társadalmi, politikai szerkezetét átalakítsák, likvidálni akarták az arisztokráciát és az úri középosztályt, elvenni pozícióikat, az iskolai rendszert gyökeresen átalakítani, a hittant megszüntetni.

Hozzátette: sikerült megszerezniük az országot, hiszen a Károlyi-kormány tizenkét tagja, négy miniszter és nyolc államtitkár szabadkőműves páholy tagja volt.

Babucs Zoltán hadtörténész a Magyarságkutató Intézet részéről a bécsi döntések nemzetközi hátterét és lényegét idézte fel, valamint azt, hogy miként történt a magyarlakta területekre történő magyar bevonulás. A szakember sok akkori katonával, katonatiszttel beszélt, és elmondták neki, hogy milyen megható módon fogadták a visszatért települések magyarjai. – Úgy érezhették magukat, mint amikor annak idején Csaba királyfi győztes katonái hazatértek. Elképesztő euforikus hangulat uralkodott – mondta Babucs.

Babucs Zoltán (Magyarságkutató Intézet)
Fotó: Hraskó István

Kijelentette: szemenszedett hazugság, hogy az erdélyi bevonulás magyar kilengések sorozata lett volna, négy évvel később pedig, mikor visszatértek a román csapatok a Vörös Hadsereg nyomában, tízszeresen visszaadják az 1940 szeptemberében történteket.

Domonkos László, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) külsős munkatársa, A Héjjas-nyárfa árnyékában című könyv szerzője a Rongyos Gárda megalakulásának kezdetéről beszélt az eseményen. 1918 áprilisában a Héjjas-birtokon napszámosok, gazdák, városi munkások, diákok, katonatisztek gyűltek össze, és itt fogalmazta meg Héjjas Iván hét pontból álló honmentő programját is.

Domonkos László (a RETÖRKI külsős munkatársa)
Fotó: Hraskó István

Budapesten és Sopronban is lesz ingyenes kiállítás

Kecskemét után Budapesten, a 16. kerületi Reformátorok terére költözik a Patrióták vándorkiállítása, amely szeptember 10-től 16-ig lesz megtekinthető. A köztéri tárlat ezután Sopronba költözik, ahol a Várkerületben, a Mária-oszlopnál szeptember 18–24-között lesz kiállítva. A fővárosban szeptember 11-én is tartanak konferenciát. Bővebb információk a témában a batrakeshosok.hu weboldalon olvashatók. (B.D.A.)

 

Hozzászólások

Hirdetés
„A fiatalokat csak a mai kor eszközeivel lehet befogadóvá tenni”
V4-es konferencia
Orbán Viktor: a Balkán a következő nagy lehetőség az EU számára
A feleségem története / 18 perce
Gijs Naber: Enyedi Ildikó a történet, a regény szívét ragadta meg
A féltékenység és a szerelmi kétkedés természetrajzát mutatja be Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története, amelyet csütörtöktől játszanak a magyar mozik.
Gyász
Őszinte hálával mondunk köszönetet Mindenkinek, akik felejthetetlen halottunk VARGA JÓZSEF ny. főügyészség gk. vez. búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték és részvétükkel fájdalmunkat próbálták enyhíteni. A gyászoló család.
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok!" (Váci Mihály) A gyászoló család értesíti mindazokat, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SZEGEDI KÁROLYNÉ Ivanics Margit életének 71. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. 2021. október 1-jén, pénteken 10.45 órakor veszünk végső búcsút a kecskeméti Köztemetőben a református egyház szertartása szerint. (Kecskemét, Béke fasor 71/a.) Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család tisztelettel kéri a szertartást követő személyes részvétnyilvánítás mellőzését.
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk voltál, örökre elmentél. Szereteted a szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GUBACSI IMRE kecskeméti lakos, 67 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. szeptember 28-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÁL IMRE kerekegyházi lakos, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 28-án, 14.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"A zene maga az élet, és amíg szól, semmi nem hal meg örökre." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BALLUS TIVADARNÉ Gaál Edit szeretett Mamánk, Nagymamánk, Dédink, Didánk 2021. szeptember 8-án, életének 93. életévében örökre elaludt. Hamvai férjével közös urnasírba kerülnek a kecskeméti Köztemetőben, ahol evangélikus szertartás szerinti búcsúztatására szeptember 28-án, 13.00 órakor kerül sor. Várunk mindenkit, aki ismerte és szerette őt, hogy együtt idézzük fel különleges lényét, példaértékű életét. A gyászoló család.
Búcsúzunk VÖRÖS TIBORNÉ Nellikétől az örök tanító, a mindenkinek segítséget nyújtó, a békét-szeretetet adó és ezt kapó, családját összetartó, a családtagok elvesztése után bátran felálló, életével példát mutató szeretett édesanyámtól, maminktól, dédmamánktól. Élt 91 évet. Utolsó útjára kísérjük 2021. szeptember 27-én, 15.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben.
"Felfogni a felfoghatatlant, nagyon fáj és nehéz, örökké szívünkben tart a szeretet, és az emlékezés." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy UJHÁZI LÁSZLÓ a bácsborsódi Moholy Nagy László Ált. Iskola és a Moholy Nagy László Művészeti Iskola volt tanára életének 71. évében, hosszú betegségben 2021. szeptember 14-én elhunyt. Búcsúztatása 2021. szeptember 25-én, 10.00 órakor lesz a bácsborsódi templomban, majd a köztemetőben. A gyászoló család.
Értesítjük valamennyi volt kollégát, tanítványt, ismerőst, BABODI BÉLÁNÉ Kőrösi Magdolna intézeti tanár elhunyt. Végakaratának eleget téve helyeztük örök nyugalomba. A Tisza őrzi emlékét.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ ERZSÉBET fodrász kecskeméti lakos, 64 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. szeptember 27-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZIJÁRTÓ ATTILÁNÉ Szőke Ilona kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 27-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
"Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes." Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. SCHEITZ LÁSZLÓ fogorvos 79 éves korában rövid, súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. szeptember 27-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Kérjük, hogy szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Ezúton mondunk köszönetet a BKKM-i Megyei Kórház Ápolási Osztály főorvosának Dr. Bank Gyulának és az osztály dolgozóinak áldozatos munkájukért, mellyel szerettünket NÉMETH LÁSZLÓT élete utolsó hónapjaiban gondozták. A gyászoló család.
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk NÉMETH LÁSZLÓ hosszú súlyos betegségben, 77 éves korában, 2021. szeptember 14-én elhunyt. Temetése 2021. szeptember 23-án, csütörtökön 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZÖLLŐSI LAJOS halálának harmadik évfordulóján Felesége, fia, lánya, veje és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARSA JÁNOS PÉTER kecskeméti lakos, 87 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. szeptember 21-én, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.
"Elmentem, mert mennem kellett, de a szívetek mélyén örökké veletek leszek." Fájó szívvel emlékezünk BALOG MIHÁLY halálának első évfordulójára. Szerető fia, menye, unokái, sógora, testvére.
"Mindenhol csend van, béke és nyugalom, Csak a szívünkben van igazi fájdalom. Csak állunk a sírnál és arra gondolunk, hogy valamikor egyszer ismét találkozunk." Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyám, szeretett feleségem BERENTE FERENCNÉ Szabó Ilona életének 72. és házasságának 49. évében, 2021. szeptember 9-én elhunyt. Jakabszálláson helyezzük örök nyugalomra 2021. szeptember 18-án, 10.00 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik mély fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló férje és fia.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SERES JÁNOSNÉ Amler Rózsa volt kunadacsi lakos, 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. szeptember 17-én, 14.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
"Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbeni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána." Marjorie Pizer Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SOMOGYI ENDRE 2021. szeptember 1-jén, életének 51. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. szeptember 17-én, 14.00 órakor a kecskeméti Református Temetőben veszünk végső búcsút. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA JÓZSEF ny. főügyészségi gk. vez. 2021. szeptember 8-án, életének 81. évében, rövid súlyos betegségben elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2021. szeptember 16-án, 10.45 órakor a kecskeméti Köztemetőben a római katolikus vallás szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. A gyászoló család.
lélegzetelállító / 39 perce
Ebben a pazar ruhában mondta ki Majkának a boldogító igent Majoros Hajni
családalapítás / 55 perce
Újra lesz gyerekemelés szombaton
elkötelezett / 59 perce
Wayne Rooney nem hagyja cserben a Derby Countyt
Nagy kérdés / 1 órája
Visszafizeti-e Karácsony a jogtalanul felvett pénzt?
Hazai teljesítmény / 1 órája
Újgenerációs e-anatómiaatlaszt fejlesztettek Szegeden
Közlekedésrendészet / 1 órája
Remekeltek a Bács-Kiskun megyei rendőrök az országos versenyen
baon.hu