Kék hírek, bulvár

2011.12.05. 22:26

Kik tudtak a dühöngőről?

Rausch Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökhelyettesét tanú-ként idézik be januárban a „Kimpián-perbe” – hirdette ki tegnap dr. Endrényi Mónika bírónő a tárgyalási nap végén.

Noszlopy N. Miklós

Nem csak ez a bejelentés fokozta azonban az izgalmakat a tegnapi tárgyalási napon a tárgyalóteremben, hanem az is, hogy eredménytelenül zárult két szembesítés a személyi szabadság megsértésével vádolt egykori igazgatónő, Kimpián Ildikó, valamint a megyei önkormányzat felelős beosztású munkatársai között. Utóbbiak, dr. Mócza György, a fenntartó önkormányzat intézményi főosztályvezetője és Pető István intézményirányítási osztályvezető ugyanis kijelentették: egyáltalán nem tudtak a Juhar Utcai Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményben kialakított „elkülönítő szobáról”. Nem egyeztek bele a kialakításába, és nem is látták azt. 

Kimpián Ildikó korábban határozottan állította, sőt tegnap is megerősítette, hogy egy németországi tanulmányútját követően mindkét vezetőnek megemlítette: szívesen megvalósítaná a külföldön látott elkülönítőt. – Kértem Móczát és Petőt is a létrehozásának engedélyezésére. Mindketten szóbeli hozzájárulásukat adták ehhez – vallotta az igazgatónő.

Pető István egyenesen kijelentette: nem emlékszik arra sem, hogy ebben az időszakban ő lett volna ennek az intézménynek az oktatási referense. Majd annak ellenére, hogy Kimpián Ildikó ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen mutatta meg Petőnek az elkülönítőt, az osztályvezető a következőt diktálta a jegyzőkönyvbe: – Nem adtam szóbeli hozzájárulást és nem is láttam ezt a funkciót betöltő termet. Mócza György főosztályvezető ugyancsak cáfolta Kimpián vallomásának azt a részét, hogy engedélyt adott volna. 

– Ez nem igaz! Mindemellett hangsúlyozom, nem is volt olyan jogköröm, hogy engedélyezhessem – mondta a bírónőnek a tanú. Aki ezután még azt is hozzátette: a gyerekek bezárását semmiképpen nem tartja elfogadhatónak, emiatt követendőnek sem. Még akkor sem, ha kezelhetetlen magatartási problémák miatt történne. 

Mócza György egyébként elképzelhetőnek tartotta, hogy látta a helyiséget, de nem olyan állapotában, mint amilyennek a botrány kirobbanását követően a televíziók mutatták: vasajtóval és vasráccsal felszerelve. Ilyet ő – hangsúlyozta – nem látott a Juhar utcában. Kimpián Ildikó ezt követően kezdeményezte – immár másodszor –, hogy hallgassák meg tanúként a perben Rausch Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökhelyettesét. Mint mondta: néhány hónapja hárman tárgyaltak Rauschnál. Mócza, az elnökhelyettes és ő. Akkor – állítja Kimpián Ildikó – Rausch előtt elismerte a főosztályvezető, hogy tudott az elkülönítőről. [caption id="" align="aligncenter" width="334"] Kimpián Ildikót személyi szabadság megsértésével vádolják
[/caption]

A fenntartó önkormányzattól megidézett harmadik tanú, Urbán Ildikó gyermekvédelmi referens meglepő kijelentést tett a tárgyaláson. A szoba kialakítását szükségesnek véli. Még akkor is, ha a törvény erre nem adott lehetőséget. – Tudtam a szobáról. A gyermekek bezárását pedig nem tartom rendkívüli eseménynek. Ez nem büntetési céllal jön létre, hanem a gyermek megnyugtatását szolgáló izoláció, gyógypedagógiai módszer.

Nem sokkal ezt követően egy bírói kérdésre ismét kijelentette Urbán Ildikó a következőket – szó szerint idézzük: „Tudtam arról, hogy ebben az intézményben van egy olyan helyiség, amelynek létezését a törvény bünteti.” Mire Göblyös Péter ügyész arra kérte a bírónőt, figyelmeztesse a tanút ismét, nem köteles olyat mondani a bíróságon, amivel saját magát bűncselekménnyel vádolná. A nyomatékosított figyelmeztetést követően Urbán Ildikó megtagadta a kérdésre a választ. Azaz az előbbi mondatot nem jegyzőkönyvezték. Urbán Ildikó úgy vélte, hogy Kimpián Ildikó nem kért az elkülönítő kialakításához engedélyt. Viszont tudomása szerint a szoba megvalósítását – ezt korábban Kimpián Ildikótól hallotta – Mócza Györgynek és Pető Istvánnak is bejelentette, majd az elkészülte után mindketten megtekintették a helyiséget.

Ezek is érdekelhetik