BÁCS-KISKUN

2019.05.24. 18:49

Útlevelet kapnak a növények az Európai Unióban

December közepétől lényegében minden forgalmazott növénynek, növényi terméknek útlevelet kell kiállítani az Európai Unión belül való szállításhoz.

Miklay Jenő

Egyebek között ezt a kötelezvényt is tartalmazza az új, a tagállamok növénytermesztését védő EU-rendelet. A növényi károsítók idegenből való bejutását és elterjedését akadályozó, az európai mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást védő jogszabály korábban is létezett, azonban nem bizonyult elégségesnek. Egy kö­zelmúltban végzett értékelés során kimutatták: az eddigi szabályok nem elegendők arra, hogy megakadályozzák a kereskedelem során új növénykárosítók és -betegségek fokozott beáramlását.

Az intézkedés szükségessége összefügg az éghajlatváltozással, ugyanis a behurcolt veszélyes károsítók, kórokozók egyre nagyobb része marad életben új helyükön, Európában is. A kockázat nagy, ezért a rendelkezés életbe lépése után az EU-ba való behozatalhoz az uniós jogszabályoknak megfelelő növényegészségügyi bizonyítvány szükséges.

Az új jogszabálytól azt várják, hogy az áruk precíz nyomon követésével az eddigieknél lényegesen hatékonyabban szűrhetők ki a mezőgazdasági termesztést veszélyeztető biológiai tényezők. A rendelet pontosítja a legfőbb károsítókat, valamint azok megsemmisítésének módját. A december 14-én életbe lépő rendelkezést a jelenlegihez képest előnyösebbnek tartják a mezőgazdasági termelőkre nézve azért is, mert egységesen írja elő a követelményeket, és formailag egyszerűsíti a növényútlevelet.

Ezek is érdekelhetik