Hírek

2011.01.04. 07:45

Emberközeli elnökségre készül Magyarország

A magyar elnökség a napirendjét az emberi tényező köré kívánja építeni, négy fő témakörre összpontosítva: növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért, erősebb Európa, polgárbarát unió, bővítés és szomszédságpolitika.

VG

Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért
Az Európa 2020 stratégia az európai polgárok életkörülményeit kívánja javítani, középpontjában a munkahelyteremtésnek és a fenntartható versenyképességnek kell állnia. A cél javítani a kis- és középvállalkozások helyzetén. Az elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és érdemi, európai szintű lépések meghozatalára törekszik a romaintegráció kérdésében.Erősebb Európa
A magyar elnökség kiemelt figyelmet szentel annak, hogy az élelmiszer, az energia és a víz köré épülő szakpolitikákat és ezáltal Európát is megerősítse. A közös agrárpolitika felülvizsgálata, a közös energiapolitika megteremtése és egy új terület, az európai vízpolitika kialakítása ezt a célt szolgálja. A vízkészletek megőrzéséről szóló vitával párhuzamosan a magyar elnökség alatt fogadják el a Duna régió fejlesztésére irányuló európai stratégiát is.

Polgárbarát unió
Az uniónak a polgárokat mindennapjaikban közvetlenül érintő kérdésekkel is foglalkozni kell. Így Magyarország céljai közt szerepel a Stockholmi program végrehajtásának továbbvitele, a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával történő kibővítésének előmozdítása és az alapvető jogok védelme. Mindemellett a magyar elnökség célja, hogy ráirányítsa a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre mint védendő európai értékre.

Bővítés és szomszédságpolitika
A magyar elnökség kiemelt célkitűzése, hogy a Horvátországgal folyamatban levő csatlakozási tárgyalások 2011 első felében lezáruljanak. Rendkívül fontos a szomszédságpolitika keleti dimenziójának megerősítése is, amelynek keretében 2011 májusában Magyarországon rendezik meg a második Keleti Partnerség csúcstalálkozót.

Ezek is érdekelhetik