Közélet

2012.03.11. 21:00

Pihenőnapra váltják, soká fizetik a túlórát

Kecskeméti olvasónk évek óta dolgozik ugyanannál a cégnél. Munkáltatója az év elején új munkarendet vezetett be. A gyári munkások nem örülnek ennek: féltik a pihenőidejüket, a túlórapénzüket.

Popovics Zsuzsanna

Az új szabályozás lényege, hogy amíg a négyhavi munkaidőkeretet tart, addig folyamatosan dolgozniuk kell a gyárban akár hétvégén is. Ha történetesen nincs munkájuk, akkor leállnak. A túlórát csak a 4. hónap végén fizetik ki, illetve megválthatják pihenőnappal. Új munkaidő-szabályzatuk megfelel a jogszabályi előírásoknak? – kérdezi az érintett.

– Az olvasó leveléből sajnos nem derül ki, hogy van-e a munkáltatónál kollektív szerződés, ami igen fontos körülmény – válaszol dr. Lakos Tamás ügyvéd. – A munka törvénykönyve szerint a munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait – kollektív szerződés rendelkezése hiányában – a munkáltató állapítja meg. A munkaidő legfeljebb négyhavi, illetve legfeljebb tizenhat heti keretben is meghatározható. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 12, illetve a heti 48 órát. A beosztás szerinti napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani. Munkaidőkeret esetén a beosztás szerinti heti munkaidő mértékét a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni, tehát a heti 48 órát a heti munkaidő mértéke meghaladhatja.

Összességében a 4 havi keretben lényeges, hogy a munkaidő a 16-szor 48 órát ne haladja meg. Fontos, hogy ebben az esetben sem lehet a napi munkaidő 12 óránál hosszabb.
A munkaidőkeretet tehát jogszerűen alkalmazzák.
Olvasónk az ügyvéd rendelkezésére bocsátotta cége vonatkozó szabályzatát. Eszerint a munkavállalót 6 nap munkavégzést követően legalább 1 pihenőnap illeti meg. A munkáltató a pihenőnapokat egy hónapon belül összevonhatja. Ennek a munkaidőkeret átlagában kell teljesülnie. A munka törvénykönyv fő szabályaként a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie.

– A kérdező cégénél alkalmazott szabályzat csak akkor jogszerű, ha a kollektív szerződés megengedi a pihenőnapok öszszevonását – szögezi le a jogász. – Törvény szerint vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés csak a három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetében, továbbá a heti pihenőnapok helyett pihenőidő biztosítása és a pihenőnapok összevonása esetén rendelhető el.[caption id="" align="aligncenter" width="334"] A vasárnapra elrendelt munkavégzés is lehet jogszerű
[/caption]

Vasárnapi munkavégzésnél havonta legalább egy pihenőnapot (pihenőidőt) vasárnap kell kiadni. Hat nap munkavégzést követően egy pihenőnap (pihenőidő) kiadása kötelező. Ez utóbbi alól a több műszakos munkarendben foglalkoztatott esetében a kollektív szerződés kivételt tehet. Ennek értelmében a vasárnapra elrendelt munkavégzés szintén jogszerű. A folyamatos vasárnapi munkavégzés azonban csak akkor az, ha a kollektív szerződés megengedi a pihenőnapok összevonását. Ha nincs kollektív szerződés, akkor a vasárnapra elrendelt munkavégzés alkalmazásánál havonta legalább egy pihenőnapot (pihenőidőt) vasárnap kell kiadni.

A jogász szerint a munkaidőkereten felül végzett munka tényét csak a keretidőszak végén lehet megállapítani, ezért annak számfejtése helyesen történik a cégnél. A túlórát a fő szabály szerint 50 százalékkal megemelt bérrel kell kifizetni, a pihenőnapon pedig 100 százalékkal. Eddig a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés szerint lehetett a túlórapénzt pihenőidővel kiváltani, az új szabályok azonban a munkáltató döntésére bízzák, hogy melyiket alkalmazza.

Lakos Tamás megjegyzi: a munkatörvény szerint munkaidőnek minősül a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam, melybe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát. Ettől eltérően rendelkezik a cég munkaügyi szabályzata, amikor kerekíti a munkaidőt az érkezés és távozás kapcsán szükséges előkészületi feladatokra. Ez nem szabályos, mivel ez az időtartam beszámít a munkaidőbe.

Ezek is érdekelhetik