Közgyűlés

2022.12.08. 13:46

Elfogadták Kecskemét jövő évi költségvetését – galériával

A közgyűlés szavazott a jövő évi költségvetésről, melyet előzetesen minden bizottság tárgyalt. A költségvetés összeállításánál figyelembe vették a következő év jelentette nagy kihívást, így a cél a korábbi években kialakított létfontosságú szolgáltatások zavartalan, megfelelő színvonalú működtetése volt.

Horváth Péter

Csütörtöki ülésén döntött a képviselő-testület

Fotós: Horváth Péter

Mint az előterjesztésben fogalmaztak, minden eszközzel biztosítani kell az önkormányzat és az intézménye kötelező feladatainak végrehajtását. A feladatok ellátásához szükséges forrásokat csak rendkívül feszes és takarékos gazdálkodással lehet előteremteni, mely során a kiadások csökkentése mellett a bevételeket is kell növelni. 

A 2023-as költségvetés több mint 47,6 milliárd forint bevétellel és 30,27 milliárd működési költségvetéssel kalkulál. Az államháztartáson belüli működési támogatások több mint 11 milliárdot tesznek ki, ebből csaknem 9,5 milliárd az önkormányzatok működési támogatása. Közhatalmi bevételként 17,981 milliárdot kalkulál az önkormányzat. Ebből iparűzési adó 15,4 milliárd, építményadó 2,46 milliárd. A működési bevételekből 1,249 milliárdra, felhalmozási bevételekből 2,647 milliárd forintra számít a város. A finanszírozási bevételekből 14,69 milliárd forinttal kalkulál az önkormányzat. 

A települési önkormányzatok általános támogatása címén 2,386 milliárd, köznevelési támogatások címén 2,205 milliárd, a szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatok támogatása címén 3,5 milliárd forinttal tervez a költségvetés.

Az iskolai szociális tevékenység támogatása címen 100 millió forintra, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 539 millió forinttal számol az előterjesztés. 

A Kecskeméti Városrendészet parkolódíj bevételeinek előirányzata több mint 353 millió forint. A szociális ágazat összevont pótlékához és az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz több mint 392 millió forint támogatásra számít a város. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház működési támogatására több mint 616 millió forint szerepel a költségvetésben.

A felhalmozási célú, államháztartástól érkező támogatások előirányzata 1,634 milliárd forint, ebből a víziközmű energiahatékonysági fejlesztése 1,167 milliárd, a Kadafalván megvalósuló bölcsőde fejlesztése több mint 146 milliárddal, a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. főút szélesítése és felújítása 117 millió forint támogatást irányozta elő a költségvetésben.

A kiadási oldal legfontosabb elemei

A pályázatkezeléshez több mint 12 milliárd forint előirányzat áll rendelkezésre. A Modern Városok Program a Városháza felújításával kapcsolatos 2023-ban felmerülő költségekhez több mint 62 millió forint fedezetet nyújt. Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztésére mintegy 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A Katona József Gimnázium tornacsarnok építésére 250 millió forintot tartalmaz a tervezet. Bérlakás-építési programra 336 millió forintot tervezett a város. 

A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztésére csaknem 1,3 milliárd forintot terveztek. Több jelentős fejlesztés is megvalósul jövőre. 

Ilyen Hetényegyháza bekapcsolása az M5 autópályába, ez csaknem 1,8 milliárdos beruházás, a szegregált területek városrehabilitációjára 299 millió forintot fordít a város, a Károly Róbert körút második ütemének megvalósítására 141 milliót, bölcsődei fejlesztéseket 1,077 milliárd értékben tartalmaz a költségvetés. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 775 milliót fordít a város, a Széles köz és 445. számú főút közötti szakasz szélesítésére 257 milliót, a víziközmű energiahatékonyság fejlesztésére 1,66 milliárdot.

Városfejlesztésre a tervezet 557 millió forint előirányzatot tartalmaz, amit a nem pályázati forrásból megvalósítandó beruhzásokra fordítanak: járdaburkolatok cseréi, a Benkó Zoltán Szabadidő Központ létesítményeinek fejlesztése, Integrált játszótér kialakítása a Dombnál. Alakossági önerős beruházások, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 97 millió forint. A Kecskemét környékén zajló útfelújításokhoz kapcsolódó közműkiváltások fedezetére több mint 593 millió forintot irányoztak elő.

Közel 6 milliárd jut városüzemeltetésre

A városüzemeltetési feladatok ellátására 5,7 milliárd forintot irányzott elő az önkormányzat. Ez magában foglalja a park- és közterület fenntartást, köztisztasági feladatokat, csapadékvíz-csatornák karbantartását 1,19 milliárd forint értékben. A helyi közösségi közlekedésre kétmilliárd 50 milliót irányzott elő a város. A közvilágítás üzemeltetésére tervezett előirányzat 655 millió forint. A temetőfenntartásra és -fejlesztésre 155 millió forintot szánnak. A KIK-FOR Kft. vagyongazdálkodási feladatainak ellátására 188 millió forintot biztosít az önkormányzat. Ebből működési kiadás több mint 158 millió, az önkormányzati ingatlanok fejlesztésére 29 milliót. A Kecskeméti Vadaskert működését 100 millió, az állatkert alapítványát 7,5 millióval támogatja az önkormányzat. Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok fedezetéül több mint 31 millió forint szerepel a tervezetben.

Az egészségügyi előirányzatra 45 millió, a szociális pénzbeni ellátásra 162 millió forint áll rendelkezésre.

A sportszervezetek támogatására egymilliárd forint áll rendelkezésre. A közművelődési intézmények, közgyűjtemények támogatására 745 millió forintot irányoztak elő. A Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 64,5 millió, a Lekowsky Hangszergyűjtemény 16,5 millió forint támogatást kap. A kulturális rendezvények támogatására 26 milliót szán  város.

A város szolidaritási hozzájárulásként 5,469 milliárdot irányzott elő. Az egészségbiztosítási alap finanszírozása - mely többek között magában foglalja az alapellátás feladatainak támogatását is - 512 millió forintot fordít a város 2023-ban.

Maradt tartalék

A polgármester kiemelte, hogy jelentős tartalékot képeztek a költségvetésben. Erre egyrészt az önkormányzati intézmények bérfejlesztései miatt volt szükség, másrészt a pályázati tartalékképzés miatt volt szükség, hiszen több pályázat lezárása következik a jövő évben. Az energiaválság hatásai miatt is szükség van a tartalékra, figyelembe véve az üzemanyag árát is. A polgármester hangsúlyozta az egészségügyi és szociális feladatok biztosításának fontosságát intézményeiket és a civil szervezeteken keresztül és emlékeztett arra, hogy Kecskeméten jól működő szociális háló épült ki az elmúlt években. Ebből a legjelentősebb tétel a tevékenység gerincét adó, több mint 14 milliárdból fenntartott intézményhálózat. Hangsúlyozta, hogy racionalitás és mértékletesség jellemzi a támogatási kiadásokat.

Képviselői hozzászólások

Leviczky Cirill, a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság nem túl hosszú tárgyalás után elfogadta a költségvetés tervezetét. Kiemelte: precíz és átlátható a jövő évi költségvetés és ezekben a bizonytalan időkben is hárommilliárd forint tartalékkal számolhat a város és több mint nyolcmilliárd forintot terveznek beruházásokra és felújításokra hárommilliárdot.

Lejer Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést. Kitért arra, hogy az előirányzott környezetvédelmi költségek hasonlóak a tavalyihoz és kérte, hogy ha marad pénz, akkor csoportosítsanak át környezetvédelmi célokra, szemléletformálásra, hiszen ennek fontosságára a nyári aszályos időszak is rámutatott.

Király József, a Városstratégiai Bizottság elnöke elfogadásra javasolta az előterjesztést. Azonban a kommunális célokra elkülönített források későbbi kiigazítását javasolta.

Dr. Fekete Gábor, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy a 2023-as költségvetés továbbra is biztosítja város zavartalan kulturális életét.

Pászti András elmondta, hogy megnyugtató, hogy a jövő évi költségvetés biztosítja az óvodák, bölcsődék működését és a bérek kifizetését, amit nem minden település mondhat el magáról. 

Hozzátette: büszkék lehetnek arra, hogy minden intézmény fűtése biztosított és a jövőben még inkább biztosított lesz, majd elismeréssel szólt a gyermekétkeztetésről. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy a rászoruló gyermekek étkeztetésére beterveztek 370 millió forintot.

Engert Jakabné alpolgármester hozzászólásában kiemelte a bölcsődei, óvodai fejlesztéseket, ami segíti a családok gyermekelhelyezését. A szociális területen számos civil szervezet segíti az önkormányzatok munkáját, munkájukra a jövőben is számítanak. A széchenyivárosi és a hunyadivárosi közösségi háza fejlesztéséről szólva kiemelte, hogy a óriási szerepet játszanak majd a közösségek szerveződésében, értékmegőrző tevékenységében.

Falu György alpolgármester hozzászólásában örömét fejezte ki, hogy fontos városüzemeltetési tételek találhatóan a költségvetésben. Kiemelte a kétszer 850 millió forintos eszközbeszerzést, amitől a javítási költségek és a javítás miatt kieső működési idő csökkenését remélik.
Homoki Tamás alpolgármester kiemelte, hogy a költségvetés biztosítja a közösségi közlekedés és a városrendészet finanszírozását.

Dobos József, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője azt kérte, hogy a Nyíri út folytatásába tervezzenek be két buszöblöt, mert később szeretnék bekapcsolni a szakaszt a buszközlekedésbe. A polgármester támogatólag válaszolt a kérésre.

Vancsura István a megszorítások költségvetésének nevezte a város jövő évi büdzséjét. Kopping Rita azt kérte, hogy a város álljon ki az elvett gépjárműadó visszaszerzéséért.

Sipos László tanácsnok hozzászólásában kiemelte, hogy 11 millió forinttal támogatja a város a Kecskeméti Rendőrkapitányságot és 12 millióval a polgárőr egyesületeket. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrök plusz feladatot végeznek, mióta NBI-es csapata van a városnak, a mérkőzések idején egész nap biztosítják a stadion környékét.

Király József azt kérte, hogy a költségek növekedését ne terheljék rá a város polgáraira és legyenek figyelemmel arra, hogy őket képviselik.

A költségvetést 12 igennel és 7 tartózkodással elfogadta a közgyűlés.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában