Kossuth

Barta Zsolt

A mai napon nagyszerű katonákra emlékezik a nemzet. Azokra a tábornokokra, akiket Aradon végeztek ki 1849. október 6-án. Volt köztük magyar, német, örmény, horvát, szerb és osztrák is. Teljes mértékben leképezték a magyar forradalmi hadsereg katonáinak a nemzetiségi összetételét, ahol a magyarokon kívül szolgáltak szlovákok, románok éppúgy, mint például lengyelek vagy akár németek és osztrákok.

A vértanúkra történő emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban e napot országos gyásznappá nyilvánították. Megemlékezések keretében elevenítették fel a rengeteg áldozat emlékét szerte az országban. Majd 1890. október 6-ától a pesti közönség a Vigadóban felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről: „A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, ‚s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; ‚s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”

Az emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett.