lakitelek

2021.09.12. 07:07

Magyar Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el Lezsák Sándorné munkásságát

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje elismerést vehette át Lezsák Sándorné Sütő Gabriella a kö­zelmúltban Gulyás Gergely minisztertől Budapesten, a Károlyi–Csekonics-palotá­ban megrendezett ünnepségen. A Lakitelek Népfőiskola igazgatóját kitüntetése okán kérdeztük.

Vajda Piroska

– A Lakitelek Népfőiskola igazgatójaként a Kárpát-medence magyar nemzeti és helyi értékeinek megőrzését és ápolását sokoldalúan szolgáló, több évtizedes tevékenysége elismeréseként kapta az egyik legmagasabb állami kitüntetést. Milyen érzések kavarogtak önben, amikor átvette a díjat?

– Több évtizedes munka elismeréseként átvenni egy díjat, nagy megtiszteltetés. Férjemmel ötven éve azért dolgozunk, hogy szabad hazában, magyarságunkat büszkén viselve élhessünk. Külön öröm, hogy a díjat augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén vehettem át.

– Mennyiben befolyásolja ez a további munkáját, az életét?

– Egész életem munkával, sok-sok feladattal teli, amit meg kell oldani és tisztességgel el kell végezni. Öröm, ha ezt a munkát elismerik, megbecsülik. Egyben visszaigazolás is, hogy szükség van a felnőttképzés népfőiskolai módszerekkel történő formájára is, amely a hallgatóknak tudást, sikerélményt ad, közösségeket és kapcsolatokat erősít a Kárpát-medencében. Élteti a magyar kultúrát, hagyományainkat.

– Az elismerés alkalmat ad arra is, hogy mérlegre tegye eddigi munkásságát. Mit emelne ki az elmúlt évtizedek alatt végzett tevékenységéből?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lezsák Sándorné Sütő Gabriella
Fotó: Beküldött fotó

– A 70-es, 80-as években szervezett lakiteleki író-olvasó találkozókat, az 1987-es, 1988-as lakiteleki tanácskozást, melyeknek háziasszonya voltam. A 30 éve alapított Lakitelek Népfőiskola munkáját, ahol az emberek társakra találnak, olyan közösségek szerveződnek, melyek nemzeti öntudatban, szellemiekben, lelkiekben megerősítik, tanítják egymást. Segítik az eligazodást az élet ügyes-bajos dolgaiban. Képzéseink, konferenciáink segítik a személyiség fejlesztését, a gazdasági, társadalmi, politikai ismeretbővítést, a helyi értékek minél szélesebb körű megismertetését, működésük erősítését, a magyar kultúrkincs átörökítését. Az élő magyar nemzet erejét kell felmutatnunk, mozgósítanunk munkánk során. A közel 30 év alatt több tízezer hazai és Kárpát-medencei hallgatóval, előadóval, művésszel, látogatóval kerültünk kapcsolatba. Huszonnyolc éve vezetem és táncosa vagyok a Kösöntyű néptánccsoportnak. Létrehoztuk az Emigrációs Gyűjteményünket, amely hiteles képet ad a nyugat-európai és a tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók életéről, munkásságáról. Huszonöt Kárpát-medencei Értékfeltáró Kollégiumot szerveztünk 2014 óta, melynek során 540 magyarlakta települést, 51 ezer személyt értünk el, közel 40 egyetemmel és főiskolával kerültünk kapcsolatba, így több mint 1000 egyetemista, főiskolás és helyi kutató vett részt a munkánkban. A kollégiumok lezárásaként DVD-vel ellátott könyvekben jelent meg a kutatómunka eredménye. A kormány kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánította 2013-ban a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány épületeinek felújítási, bővítési programját. A beruházás 2023 nyarán fejeződik be. Minden felújított és újonnan épülő rész a Hungarikum Ligetté bővülő Népfőiskola Alapítvány önfenntartását szolgálja.

– Mi az, amit ma már sok-sok élettapasztalattal a háta mögött másként csinálna?

– Mindig is tanulni és tanítani szerettem volna. Azt hiszem, semmit nem csinálnék másként.

Milyen tervek, feladatok várnak önre a jövőben?

– Nyáron betöltöttem a 70. életévemet, már nem tervezhetek évtizedekre. Szeretném befejezni az építkezéseket, és tisztességgel átadni az irányítást a fiatalabb generációknak.

Ezek is érdekelhetik