kalocsa

2019.01.04. 11:30

Huszár honvédként kezdte meg katonai pályafutását Lajos bácsi

Emléklappal köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Bella Lajos nyugállományú alezredest Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök.

Galambos Sándor

December 27-én töltötte be 90. életévét Bella Lajos nyugállományú alezredes. A jeles nap alkalmából az egykori fegyverzet­technikust Benkő Tibor és Korom Ferenc altábornagy is felköszöntötte. A honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök által aláírt emléklapot Gáldonyi Sándor százados és Parádi Gyöngyi főtörzsőrmester, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársai adták át az ünnepeltnek a születésnapján, Kalocsán.

Fiatal hadnagyként Bella Lajos
Fotó: Petőfi Népe

Lajos bácsi Léván, nagyon szegényes körülmények között nőtt fel. A második világháborút követően végrehajtott lakosságcsere keretében családját 1947-ben Csehszlovákiából Magyarországra, a Bács-Kiskun megyei sváb faluba, Hajósra deportálták. Két év múlva, 21 éves korában megkapta a behívó parancsot – a katonai pályafutását huszár honvédként, a komáromi huszárezrednél kezdte. Az első lovára a mai napig emlékszik: Dicsérő 111 volt a neve.

A bevonulása után mindössze fél évvel többedmagával egy teherautón Budapestre szállították. Az Üllői úton, a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola udvarán tudta meg, hogy katonatiszt lesz. Egy évig tanult fegyver- és lőszerismeretet, 1950 szeptem­berében pedig alhadnagyként a tapolcai 38. lövészezred fegyverzeti főnökének nevezték ki.

A forradalomban játszott „tisztázatlan szerepvállalása” miatt aztán büntetésből 1957-ben, beosztott fegyverzeti tisztként Rétságra, a 31. harckocsiezredhez helyezték át. Lajos bácsi ott is megállta a helyét: négy év múlva már az alakulat fegyverzeti főnöke volt.

Az Egyesített Tiszti Iskola elvégzése után a 24. harckocsiezred akkori parancsnoka, Gulyás András őrnagy invitálására elfogadta a kalocsai alakulat fegyverzeti főnöki beosztását. 1970-ben soron kívül alezredessé léptették elő, hét év múlva pedig kinevezték a gyöngyösi 4. gépesített lövészhadosztály fegyverzeti főnökének. Ebből a beosztásból vonult 36 év katonai szolgálat után nyugállományba és költözött vissza Kalocsára.

Lajos bácsi felesége megismerkedésükkor tűzoltóként szolgált
Fotó: Galambos Sándor / Petőfi Népe

Segítette a honvédség

Lajos bácsi állandó orvosi felügyeletet kívánó, megromlott egészségi állapota miatt úgy döntött, hogy beköltözik a kalocsai nyugdíjasotthonba. Mivel a bekerülési díjat önerőből nem tudta volna előteremteni, ezért a Magyar Honvédség anyagi támogatását kérte. Az elvégzett környezettanulmány, valamin Durgó Tamás őrnagy, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodavezetőjének támogatólag történt felterjesztését követően Bella Lajos nyugállományú alezredes október 8-án beköltözhetett a Barka Szociális Segítő Alapítvány Szociális Szolgáltatási Központ egyik garzonjába.

Ezek is érdekelhetik