Hírek

2008.11.15. 12:38

Mennyi illetéket kell fizetni az ajándék után?

Olvasónk az ajándék visszaköveteléséről szóló cikkünk nyomán érdeklődik: mennyi az ajándék után fizetendő illetékadó? És mi van, ha ő ezt netalántán nem rója le?

R. V.

Az ajándékozási illetéknél a megajándékozottakat három csoportba sorolják. Ezt a Magyar György és Társai Ügyvédi Irodában mondták el. Az elsőbe tartozik a gyermek, a házastárs, a szülő és az ajándékozóval egy háztartásban eltartott, szülő nélküli unoka. Ha ők nem lakást kapnak, 18 milliós értékhatárig 11 százalák általános illetéket kell fizetniük. Tizennyolc és 35 millió között 18 százalékot, 35 millió felett pedig 25-öt. Lakásnál az illeték 18 millióig 5 százalék, 18 és 35 millió között 8, 35 fölött pedig 12 százalék lesz.

A második csoport a nagyszülőé, a testvéré, az ajándékozóval nem egy háztartásban élő unokáé. Nem lakás célra szolgáló ajándéknál 18 millióig 15 százalékot, 18 és 35 millió között 21 százalékot, 35 millió felett 30 százalékot fizetnek. Ha lakástulajdont szereznek, 18 millió erejéig 8 százalék, 18 és 35 millió között 10 százalák, 35 millió fölött 16 százalék az „ajándékadó”. A harmadik csoportba tartoznak azok, akik az előző kettőnek nem tagjai. Általános ajándék után 18 millióig a forgalmi érték 21 százalékát, 18 és 35 millió között a 30 százalékát, 35 millió felett a 40 százakát kell leróniuk. Ha lakást kapnak, az illeték összege a már ismert módon sorrendben 10, 21 és 30 százalék.

Nem érdemes azon törni a fejünket, hogy nem fizetjük be az „ajándékadót”. Az ajándékozást nyilván nem tartjuk titokban, és mindig akadhat egy „jóakaró”, aki elintézi, hogy a hatóság felfigyeljen ránk. Ráadásul ha az ajándékozó később netán visszaköveteli az ajándékot, szintén bajunk lehet az illeték-nem-fizetésből.

Ezek is érdekelhetik