múltidéző

2018.02.25. 11:30

Arcok a múlt századból

Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött ré­gi csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

baon.hu

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 1998 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti e-mailben a [email protected] cím­re. A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Czirai lányok

Kecskemétről Kenyeres Dénes két régi, 1920 körüli fényképpel emlékezne a nagykőrösi Czira lányokra. Az 1898-ban született Czira Mária és húga, az 1901-ben született Czira Borbála látható a két képen. A lányok olvasónk apai nagyanyjának a testvérei voltak. Mindig Nagykőrösön éltek és dolgoztak. Férjhez mentek, gyermekeket szültek és neveltek. Mindketten 80 feletti életkort értek meg.

Családi album

Mélykútról Kiss Györgyné Kuris Jolán régi családi emlékei közül mutatjuk be ezt az 1996-os felvételt. Olvasónk 1995-ben vásárolt meg egy romos tanyát, melyet felújítottak. Amikor végeztek a munkálatokkal, tanyaavatót tartottak. A fénykép a kertben, a sok liliom között készült. Mindenki a szép virágok között akart fényképezkedni. Jolán balról a második. A zenei aláfestés sem maradt el, Gavlik Jancsi harmonikázott.

Esküvő Lakitelekről

Seres Jánosné fényképeiből ezt az 1960-as években készült fotót választottuk ki, mely Szabó Imre és Varga Piros esküvőjét örökítette meg. Balról a Kürti család helyezkedett el. A vőlegény mellett pedig többek között a vőfély Bánfi Ferenc, Seres János, Seres Jánosné Beke Etelka látható.

Katonaidő

Dunapatajról Taba István fényképe katonai emlékeket idéz fel. 1965–67 között Kalocsán, a Foktői úti laktanyában teljesített szolgálatot. Mint írja: a honvédségnél a rokonszakmákat művelőket is szakácsnak vezényelték, így a cukrászokat, pékeket és henteseket. A fényképen balról jobbra: Szilasi József (Budapest, cukrász), Gali törzsőrmester (Kalocsa), Bagó főtörzsőrmester (Kalocsa), Tupcsia Pál (Bátya, szakács), Taba István (Dunapataj, cukrász), Nagy Ferenc (Miskolctapolca, hentes), Karani József (Fajsz, pék), Horváth Béla (Tatabánya, hentes). Olvasónk boldogan emlékszik vissza a régi szép katonai évekre.

Velencében jártak

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató ezúttal ezzel az 1995-ös, kirán­dulós képpel nosztalgiázna. Delegációval Észak-Olaszországban jártak. Útközben megálltak Velencében, ahol a társaság szétszóródott, mindenki kedvére nézelődött. A felvételen (balról jobbra) Hámori Zoltán újságíró felesége, Mara, Benyeda József, Dudásné dr. Bárdos Klára, Cserni Zoltánné Éva, Udvarhelyi István, dr. Borbényi Ilona, Herczeg Imre és Logaida József látható. Nagyon sok szép élménnyel gazdagodtak az út során.

Ezek is érdekelhetik