Képviselő-testületi ülés

2023.05.22. 06:50

A városalapító elődökre emlékeztek Kiskunfélegyházán – galériával

Gazdag rendezvénysorozattal emlékeztek a kiskun ősökre Kiskunfélegyházán az elmúlt napokban. A Városalapítók hete során könyvbemutató, kiállítások, koncertek, táncbemutatók, előadások sora várta az érdeklődőket. Vasárnap ünnepi szentmisét tartottak a városalapítók emlékére az Ótemplomban, amit az ünnepi képviselő-testületi ülés követett a városháza dísztermében. Itt adták át a városi kitüntetéseket.

Vajda Piroska

Elismeréseket adtak át a testületi ülésen

Fotó: Bús Csaba

A városalapító elődökre emlékeztek az elmúlt napokban Kiskunfélegyházán, a város legnagyobb kulturális és hagyományőrző eseménye, a Városalapítók Hete keretében. Ezen az ünnepen arra a történelmi dátumra emlékeznek a félegyháziak, amikor 1745. május 24-én visszakapták szabadságjogaikat. Ekkor adta át a redemptiót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak. Kétezertől ez a nap Kiskunfélegyháza ünnepe.  

A vasárnapi ünnepi képviselő-testületi ülésen Csányi József, polgármester ünnepi beszédében elmondta, minden település életében van egy ünnep, amely magasztos és felemelő. Kiskunfélegyháza esetében ez az ünnep a Városalapítók hete, amely minden évben a visszatekintés és a remény örök pillanata. Nekünk, kiskunfélegyházi polgároknak, becses hagyományként és üzenetként marad meg az a 278 évvel ezelőtti nap, amikor kihirdették a redemptió törvényt. Ettől kezdve a kiskun terület ismét önálló, szabad közigazgatási területté vált, amelynek Kiskunfélegyháza lett a székhelye.

A mi városunk csöndes, de amikor szól, akkor szavai örök emléket írnak a történelem nagykönyvébe: ez a város egyengette Petőfi lépteit, ez a föld ringatta bölcsőjét Móra Ferencnek, Holló Lászlónak, itt buzdított Kossuth, s „üdvözölte a csatákban megbarnult haragos kunokat!” Kiskunfélegyháza sokak szülőföldje, de a városnak nem mindig volt elég ereje, hogy mindenkit itt tartson, mindent megtartson. 

Ám, akik elkerültek innen, mindig jó szívvel gondolnak a városra, és büszkén hirdetik: én félegyházi vagyok! 

– hangsúlyozta a városvezető. 

Hozzátette, az élet számos területén lehet bizonyítani: a kultúrában, a sportban, a nevelésben vagy a mindennapi kenyérkereset biztosításában. Egy dolog ezekben az emberekben, közösségekben azonos: megalkuvást nem ismerő elszántsággal, a városalapítók hitével, az itt élőkért dolgoznak, tevékenykednek. A most kitüntettek többsége bizonyára azt mondja, ha megkérdezzük, hogy csak tették a dolgukat, végezték, amit elvállaltak, vagy rájuk bíztak. Ez minden. Igen, de ez a legtöbb, a legbecsesebb – fogalmazott a polgármester.

Elismerés az értékteremtőknek 

Idén első alkalommal adták át az ünnepi képviselő-testületi ülés kertében a városi értéktár gyűjteményébe választott helyi értékekről szóló dokumentumokat. A döntésről tanúskodó oklevelet Csányi József polgármester adta át az érintetteknek. 

Elsőként Kutasi László élvonalbeli labdarúgónak, aki hatszoros magyar válogatott futballista, és 6 alkalommal ölthette magára az olimpiai válogatott mezét is. Pályafutásában 198 NB I-es labdarúgó-mérkőzést tudhat maga mögött. (A tanúsítványt Kutasi László betegsége miatt Majoros László játékostársa vette át.) 

Kisznyér Sándor egyszeres válogatott és háromszoros olimpiai válogatott futballistának, aki az Újpesti Dózsa színeiben 90 mérkőzésen 17 gólt rúgott és csapatával kétszeres Magyar Kupa győztes lett.

Dr. Bálint Lászlónak, aki tagja volt az U23-as Európa-bajnokságot nyert magyar labdarúgó-válogatottnak, a Pécs NB I-es csapatában 49, az NB II-es Hódmezővásárhely csapatában 47 mérkőzésen szerepelt. A Magyar Orvos Futballválogatott alapító tagja.

A Batthyány Lajos Általános Iskola ének tagozatát, valamint dr. Somogyvári Zoltánné Aliz néni volt kórusvezető tevékenységét méltató és elismerő értéket az iskola előző héten megtartott 50 éves fennállásának ünnepi rendezvényén adták át.

Két művész kapott Holló-díjat

Az eddigiektől eltérően az ünnepi képviselő-testület keretében adták át a Holló-díjakat is. Idén a félegyházi kuratórium ajánlása alapján a város képviselő-testülete egyhangú döntésével két alkotónak ítélték oda a rangos elismerést.  

Holló-díjat kapott a debreceni Rácz Imre, aki matematika-rajz szakos tanárként a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola tanáraként gyakorló festőművész. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Pasztellfestők Egyesületének. 

Holló-díjat vehetett át a kiskunfélegyházi Pintér Anna művésztanár, aki az 1990-es évektől mesterségbeli tudását egyre magasabb szintre emelve a festészet különböző műfajaiban dolgozik. Elsősorban a plein air hagyományait követi, de festményei legtöbbször érzékeny spiritualitást, csipetnyi misztikumot hordoznak, s ezek teszik egyedülállóvá képeit, piktúráját. Tagja a félegyházi Holló-körnek, a Kunszentmártoni Alkotó Körnek, az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak.

Városi kitüntetésben részesültek 

Kiskunfélegyházáért kitüntető díjat kapott a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola Kiskunfélegyházának adott iskolatörténeti örökségéért, a felnövekvő nemzedékek oktatásáért. A díjat Bense Zoltán intézményvezető vette át.

Petőfi Emlékérem kitüntető díjban részesült Hideg János László oktató, a Petőfi-kultusz ápolásáért, magas szintű, példaértékű pedagógusi munkájáért, a kultúra iránti elkötelezettségéért, valamint dr. Tóth Ákos közgazdász, egyetemi docens, a város kulturális életében való önzetlen, aktív részvételéért, fáradhatatlan, alázatos munkájáért.

Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető díjat Szabó József vehetett át a fehéregyházi Petőfi Múzeum gondnoka, a Petőfi Művelődési Egyesület elnöke a testvérvárosok évtizedeken átívelő kapcsolatának ápolása, településeket összekötő Petőfi-emlékek őrzése, alázatos, szolgálatkész munkája elismeréseként.

Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület Bak Zsolt Károlyné óvodapedagógusnak, a pedagóguspálya és a gyermekek iránti példaértékű elhivatottsága elismeréseként. Tasi Judit igazgatónak, áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, elhivatottságáért, a diákok iránti önzetlen szeretetéért.

Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért kitüntető díjat vehetett át Fekete Beatrix könyvtáros tanár, a helyi értékek felkutatásában, megőrzésében végzett több évtizedes áldozatos munkájáért.

Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért kitüntető díjat kapott Gyenes Krisztina anyakönyvvezető pontos, lelkiismeretes szakmaiságáért, a kollégái iránt tanúsított szeretetéért, a hivatali összetartás erősítéséért, rendkívüli közösségépítő munkájáért.

Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület Csősziné Juhász Ildikó nyugdíjas hospice szakápolónak, a város és a környező települések betegei iránt tanúsított szerető gondoskodásáért, elhivatottságáért. Samu-Pap Andrea Veronika körzeti orvosi asszisztensnek kiemelkedő szakmai tudásáért, empatikus, pozitív hozzáállásáért, embersége elismeréseként.

Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat ítéltek oda Juhászné Rapcsák Mária gyógypedagógiai segítő munkatárs, általános ápolási és általános asszisztens részére, több mint 25 éves, a fogyatékossággal élők és betegek szolgálatáért, az irántuk tanúsított segítő támaszért, emberséges hozzáállásért.

Kiskunfélegyháza Város Sportjáért elismerést kapott Juhász István Zoltán edző, testnevelő tanár kimagasló edzői munkája elismeréseként, a diákok versenyekre való szakszerű felkészítéséért, azok országos eredményéért.

Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért elismerésben részesült Hermkens Edit festőművész kiemelkedő alkotói munkásságának elismeréseként, a város hírnevének öregbítéséért.

Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért kitüntető díjat vehetett át Buza Ferenc János üzemvezető, Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője a roma fiatalok és családok megsegítéséért, a cigány nyelv fennmaradásának elősegítéséért.

Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért kitüntető díjat kapott Fekete-Setény Tamara rendőr zászlós a gyermekek balesetmentes közlekedésre való nevelése, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért kitüntető díjjal ismerte el a képviselő-testület Horváth Zoltán magánvállalkozót Félegyháza gasztronómiai hírnevének öregbítéséért, színvonalas szolgáltatásáért, a város gazdasági fejlődésének elősegítéséért tett erőfeszítéseit.

Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért kitüntető díjat vehetett át Németh Lászlóné nyugdíjas, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete elnökségi tagja a nyugdíjasok iránt tanúsított önzetlen segítőkészsége, a rendezvényeken történő aktív szerepe, a sport iránti szeretete elismeréseként.

Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért díjat kapott Bene Ágoston Tiborné kosárfonó népi iparművész a kosárfonó és a bőrműves mesterség gyakorlója és bemutatója a szakma iránti elkötelezettsége, a hagyományok ápolása elismeréseként.

Elismerő oklevelet vehetett át

Benséné Szabó Ágota, Bozó Beáta, Budai Tamás, Csősz Beáta, Damásdi Dénesné, Feketéné Sallai Katalin, Héderné Kiss Brigitta, Kádár Gáspár József, Kisné Letkó Bernadett, Lajkóné Solymosi Marianna Éva, Marczényi Csaba, Molnár Elvira, Nagy Lajos Lászlóné, Osztopáni Mihály, Pappné Szabó Szilvia, Pintér József, Szabóné Demeter Edit, Szederkényi Barbara, Tokaji Pál, Tóth József Zoltánné és Varga Jánosné. 

EX LIBRIS Díj és Honvédelemért kitüntető Cím

Az ünnepi képviselő-testület keretében Gubcsi Lajos, az 1987-ben megalapított Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke a Kiskunfélegyháza városnak odaítélt EX LIBRIS Díjat adta át Csányi József polgármesternek. Végezetül pedig a Honvédelemért kitüntető Cím Arany fokozatát vehette át a városvezető. Az elismerést a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület javaslatára a Honvédelem napja alkalmából a Honvédelmi Miniszter adományozta Csányi Józsefnek. A kitüntetést Hideg István, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, valamint a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke adta át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában