Fotó: Barta Zsolt

Terítéken az adók

A területi iparkamarák az idén is javaslatokkal élnek a hazai adórendszer átalakítása érdekében. Gaál Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztük arról, melyek azok az adónemek, amelyekkel kapcsolatban javaslatok érkeztek a megyei tagságtól.

Az adók jelentik a társadalom működésének legfontosabb bevételi oldalát, egyben a vállalkozások működését is alapvetően befolyásolják. Ennek megfelelően a kamara szakmai háttérmunkájának kiemelt területe – mondta Gaál József, a kamara megyei elnöke. A munka nagy része a háttérben zajlik, amikor a kamara és a kormányzat szakemberei egyeztetik a részleteket. Ennek köszönhetően a 2010 óta tartó folyamat eredményeként ma már az egyik legalacsonyabb adószintet sikerült elérni a vállalkozások számára az EU-ban. Javaslatunk lényege mindig az volt, hogy legyenek méltányosan alacsony adószintek, de azokat fizesse is be mindenki, ezzel biztosítható a szükséges bevétel. Ennek eredménye a mai adószintállapot, de a befizetés szigorúbb kontrollja is, mint az online pénztárgép, az EKÁER rendszer. Másik javaslatcsomag az adózás egyszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozik. Ebben is sok változás történt, például az szja-bevallás, a kisvállalkozások adózása, bár van még teendő, például az áfatörvényben lévő, a levonhatóságot érintő értelmezésbeli problémák.

Az eredményeket a vállalkozásokkal közösen sikerült elérni, melyek minden évben nagyon sok konkrét javaslatot juttatnak el a kamarához, melyek beépülnek a javaslatcsomagba. Persze szükséges volt az is, hogy az utóbbi évtizedben a kormányzat is nyitott és együttműködő volt abban, hogy egyre vállalkozásbarátabb legyen az adórendszer.

A felmerült javaslatok mindig tükrözik az adott időszak jellemzőit, például a legutóbbiak között megjelent a generációváltást támogató, a közműadó kivezetését felvető javaslatok, illetve az egyes adónemekben történő egyszerűsítések.

A kis- és középvállalkozások közül sok cég ért a generációváltás időszakába. A kormányzat által is támogatott cél a sikeres generációváltás, hisz ennek a vállalkozói körnek fontos szerep jut a foglalkoztatásban.

A kamarai háttérmunka szerves része az adórendszer elemzése, mondta Gaál József megyei kamarai elnök
Fotó: Barta Zsolt

Amennyiben egy cégnek – vagy több cégből álló cégcsoportnak – nem egy, hanem több család a meghatározó tulajdonosa, akkor felmerülhet olyan igény, hogy a jelenlegi tulajdonosok ne közvetlenül adják át üzletrészeiket a következő generáció tagjainak, hanem egy holdingcégen keresztül.

Pl. családonként alakul egy-egy holdingcég, amelynek tulajdonosai az adott család érintett tagjai és az átadandó termelőcégek üzletrészeit ebbe a családi cégbe apportálja be a jelenlegi tulajdonos.

Másik megoldás lehetne, ha konkrétan belekerülne egy olyan pont az szja-törvénybe, ami a generációváltáshoz kapcsolódóan biztosítana szja-befizetési „halasztást” mindaddig, amíg az átadott üzletrészek értékesítésre nem kerülnek.

Egy másik jelentős elvárás, ami ellentmondásnak tűnhet, amikor változásokról beszélünk, de éppen az egyes adószabályok stabilitására vonatkozik, vagyis hogy célszerű lenne újra kodifikálni a legfontosabb törvényeket (az szja-törvény kb. 25 éves, az áfatörvény 12 éves – egyes fogalmakat ugyanazzal a tartalommal kellene értelmezni minden törvényben.)

Ezek után biztosítva ezek stabilitását, jó lenne elérni, hogy legalább 3–5 évig ne kelljen jelentősebben módo­sítani azokat.
Javaslataink között szerepelnek a Taó-t, K+F támogatást érintő tételek, de a helyben elfogyasztott és elszállított ételek áfájának eltérése által okozott zavar megoldása is.

Ezúton is köszönjük a sok vállalkozói javaslatot, és a kormányzat, az adóhivatal vezetőinek, munkatársainak az együttműködést.

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén
akció
Nyolc méter magas sátor tetejéről mentettek meg egy eszméletlen férfit
német nyelvű filmek / 50 perce
Elkezdődött a Szemrevaló Filmfesztivál
Az alkotások idén először az egész ország területéről online elérhetőek lesznek október 8-ig.
Gyász
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GULYÁS ISTVÁNNÉ Turcsány Ilona temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.
"Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúzom, ma is élek köztetek. Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖREKI LÁSZLÓ nyugalmazott honvéd százados 67. életévében 2020. szeptember 10-én elhunyt. Búcsúztatója 2020. október 12-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. SIMONYI SÁNDORNÉ Dr. Csontos Terézia a BKKM-i Főügyészség nyugalmazott ügyésze, főügyészségi tanácsos életének 87. évében, 2020. szeptember 22-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2020. október 5-én, 10.45 órakor a kecskeméti Köztemetőben kerül sor. Emléke örökre szívünkben él! A gyászoló család.
"Cinkos aki hallgat, amikor szólni kell..." Szeretett fiam és testvérem GULYÁS JÁNOS 20 ÉVE, hogy tragikus körülmények között elhunyt. Pihenj egy jobb világban! Örök gyászban: Édesanyja, nővére és szerettei.
MIHÁLOVICS FERENC Nagyon hiányzol. Mindig szeretni fogunk. Édesanyád és testvéreid.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy KOVÁCS LÁSZLÓNÉ (volt Szabó Istvánné) Nagy Katalin 84 éves korában elhunyt. Végakarata szerint Nagybaracskán fiai mellé helyeztük örök nyugalomra.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEYÉR JÁNOS életének 78. évében váratlanul elhunyt. A hamvasztás utáni végső búcsút 2020. október 2-án (pénteken), 15.00 órakor vehetünk a kecskeméti Evangélikus Templomban. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." "Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki nem kértéL, csak adtál, minket örökre itthagytál. Elfeledni Téged soha nem lehet, Te voltál a jóság és a szeretet. Elvitted a fényt a meleget, csak egy sugarat hagytál: az emlékedet." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BARNA ISTVÁN a Kulacs Vendéglő vezetője kecskeméti lakos, 85 éves korában, 2020. szeptember 25-én, otthonában csendesen örökre elaludt. Temetése 2020. október 1-jén, 13.00 órakor lesz kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. "Édesapánk, Isten veled, legyen áldott nyugvóhelyed." A gyászoló család.
Szeretettel gondolunk mindazokra, akik VIRÁG JÓZSEFNÉ Ficsor Irma temetésén megjelentek, fogadják köszönetünket, hogy együttérzésükkel mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
"Amikor fáradtan lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." Fájdalommal tudatjuk, hogy MAROZSI IMRE kecskeméti lakos, 59 éves korában csendesen elaludt. Búcsúztatására saját kérésére szűk családja körében megtörtént. Édesanyja, felesége, gyermekei, unokái.
"Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk TÓTH LÁSZLÓNÉ Márkus Mária halálának első évfordulóján. Szerető családja.
"Mondd hogy ez csak egy álom, és itt vagy most is velem, hogy semmi ne fájjon. Tudom, hogy elmentél... és minden már csak emlék, ha tudnám hogy merre vagy a kezemet nyújtanám feléd." Szomorú szívvel emlékezem szeretett férjem GURÁLY MIKLÓS pedagógus halálának 8. évfordulóján. Feleséged, Ica.
"Van, akinek az a sorsa, hogy örökké a szívedben maradjon, még ha távozik is az életedből." (Becca Lee) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEF gyémántdiplomás mezőgazdasági mérnök, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal volt vezetője kecskeméti lakos, életének 88. évében, rövid, súlyos betegség után 2020. szeptember 1-jén otthonában örökre elaludt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 2-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Mivel hamvai végső elhelyezése szülőfalujában történik, kérjük egy-egy szál virággal emlékezzenek rá. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család. Táviratcím: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 9. 2/2.   
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy LADÁNYI JULIANNA Júlia néni nyugalmazott óvónő 2020. szeptember 17-én, életének 82. évében elhunyt. A kecskeméti Köztemető ravatalozójában 2020. szeptember 29-én, 15.00 órakor búcsúzunk tőle.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SZABÓ ANTAL búcsúztatásán megjelentek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.
"A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GULYÁS ISTVÁNNÉ Turcsány Ilona kecskeméti lakos, 84 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2020. szeptember 30-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk." (2 Kor. 5,1) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ JÓZSEF életének 71. évében, súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. október 1-jén, 14.00 órakor római katolikus szertartás szerint a kecskeméti Köztemetőben lesz. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, mély fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
"Halott virágok illatát nyögik a fák És megrázkódik a táj Valami véget ért, valami fáj..." Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, apukánk, fiam, testvérünk KOVÁCS TAMÁS életének 45. évében 2020. szeptember 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szívünkben, lelkünkben örökre velünk marad. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"A földi út véget ért. Nincs több kín, szenvedés. A megnyugvás legyen örök, A végső úton ne legyen göröngy." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARA ISTVÁNNÉ Bába-Kovács Julianna kecskeméti lakos, 97 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmukban osztoznak. A gyászoló család.
"Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH IGNÁCZNÉ Erdei Mária az Alföld Áruház volt dolgozója kecskeméti lakos, 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
Születésnapi bál / 1 órája
Ünnepeltek a bajai Sugovica Tánckör tagjai
Márton Anna
Dusnoki Csaba / 1 órája
Miniszteri ösztöndíjat kapott egy dunapataji egyetemista
Zsigmond Enikő
élővilág / 1 órája
Figyelik a madarakat megyénkben is
Tapodi Kálmán
GALÉRIÁVAL / 1 órája
Félmilliárdból építették meg az új vízelvezető rendszert Kiskőrösön
Barta Zsolt
GALÉRIÁVAL / 1 órája
Klubszobát kaptak a szépkorúak Csávolyon
Márton Anna
kevesebben utaznak / 2 órája
Ezek a városok lesznek a legnépszerűbb úti célok az őszi szünetben