Fotó: Barta Zsolt

Terítéken az adók

A területi iparkamarák az idén is javaslatokkal élnek a hazai adórendszer átalakítása érdekében. Gaál Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztük arról, melyek azok az adónemek, amelyekkel kapcsolatban javaslatok érkeztek a megyei tagságtól.

Az adók jelentik a társadalom működésének legfontosabb bevételi oldalát, egyben a vállalkozások működését is alapvetően befolyásolják. Ennek megfelelően a kamara szakmai háttérmunkájának kiemelt területe – mondta Gaál József, a kamara megyei elnöke. A munka nagy része a háttérben zajlik, amikor a kamara és a kormányzat szakemberei egyeztetik a részleteket. Ennek köszönhetően a 2010 óta tartó folyamat eredményeként ma már az egyik legalacsonyabb adószintet sikerült elérni a vállalkozások számára az EU-ban. Javaslatunk lényege mindig az volt, hogy legyenek méltányosan alacsony adószintek, de azokat fizesse is be mindenki, ezzel biztosítható a szükséges bevétel. Ennek eredménye a mai adószintállapot, de a befizetés szigorúbb kontrollja is, mint az online pénztárgép, az EKÁER rendszer. Másik javaslatcsomag az adózás egyszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozik. Ebben is sok változás történt, például az szja-bevallás, a kisvállalkozások adózása, bár van még teendő, például az áfatörvényben lévő, a levonhatóságot érintő értelmezésbeli problémák.

Az eredményeket a vállalkozásokkal közösen sikerült elérni, melyek minden évben nagyon sok konkrét javaslatot juttatnak el a kamarához, melyek beépülnek a javaslatcsomagba. Persze szükséges volt az is, hogy az utóbbi évtizedben a kormányzat is nyitott és együttműködő volt abban, hogy egyre vállalkozásbarátabb legyen az adórendszer.

A felmerült javaslatok mindig tükrözik az adott időszak jellemzőit, például a legutóbbiak között megjelent a generációváltást támogató, a közműadó kivezetését felvető javaslatok, illetve az egyes adónemekben történő egyszerűsítések.

A kis- és középvállalkozások közül sok cég ért a generációváltás időszakába. A kormányzat által is támogatott cél a sikeres generációváltás, hisz ennek a vállalkozói körnek fontos szerep jut a foglalkoztatásban.

Terítéken az adók

A kamarai háttérmunka szerves része az adórendszer elemzése, mondta Gaál József megyei kamarai elnök
Fotó: Barta Zsolt

Amennyiben egy cégnek – vagy több cégből álló cégcsoportnak – nem egy, hanem több család a meghatározó tulajdonosa, akkor felmerülhet olyan igény, hogy a jelenlegi tulajdonosok ne közvetlenül adják át üzletrészeiket a következő generáció tagjainak, hanem egy holdingcégen keresztül.

Pl. családonként alakul egy-egy holdingcég, amelynek tulajdonosai az adott család érintett tagjai és az átadandó termelőcégek üzletrészeit ebbe a családi cégbe apportálja be a jelenlegi tulajdonos.

Másik megoldás lehetne, ha konkrétan belekerülne egy olyan pont az szja-törvénybe, ami a generációváltáshoz kapcsolódóan biztosítana szja-befizetési „halasztást” mindaddig, amíg az átadott üzletrészek értékesítésre nem kerülnek.

Egy másik jelentős elvárás, ami ellentmondásnak tűnhet, amikor változásokról beszélünk, de éppen az egyes adószabályok stabilitására vonatkozik, vagyis hogy célszerű lenne újra kodifikálni a legfontosabb törvényeket (az szja-törvény kb. 25 éves, az áfatörvény 12 éves – egyes fogalmakat ugyanazzal a tartalommal kellene értelmezni minden törvényben.)

Ezek után biztosítva ezek stabilitását, jó lenne elérni, hogy legalább 3–5 évig ne kelljen jelentősebben módo­sítani azokat.
Javaslataink között szerepelnek a Taó-t, K+F támogatást érintő tételek, de a helyben elfogyasztott és elszállított ételek áfájának eltérése által okozott zavar megoldása is.

Ezúton is köszönjük a sok vállalkozói javaslatot, és a kormányzat, az adóhivatal vezetőinek, munkatársainak az együttműködést.

Hozzászólások

Az élet mindent felülír
Visszafordult Rakonczay Gábor az Atlanti-óceánon
Kórházba vitték / 3 órája
Lázasan érkezett meg Budapestre a sanghaji járat elsőtisztje
A repülőgépet fertőtlenítették.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TASI ISTVÁNNÉ Szilvási Erzsébet úrihegyi lakos, 71 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. január 31-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. A gyászoló család.
"Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem amit viselni kell, éveken át." Fájó szívvel tudatjuk, hogy JENEI MIHÁLY kecskeméti lakos, életének 80. évében, hosszantartó szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása 2020. január 31-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatásom megjelennek. A gyászoló család.
"Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!" Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapám, Testvérem CSORBA JÁNOS 2020. január 22-én, életének 76. életévében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2020. január 31-én, pénteken 14.00 órakor lesz a Hetényegyházi Római Katolikus templomban. Hamvait a búcsúztatás után a hetényegyházi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, hogy egy szál virággal emlékezzenek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
100 éve született SZABÓ JÓZSEF (Nagybaracska 1920. január 28.) Drága Édesapánk emlékét örökké szívünkben őrizzük. Három gyermeke és családjaik.
"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JAKUS ALAJOS életének 88. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2020. január 31-én, 11.00 órakor lesz az izsáki alsóvárosi katolikus temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyám ANTAL LÁSZLÓNÉ Iványosi-Szabó Márta az Agroker volt dolgozója, életének 67. évében elhunyt. Hamvait 2020. január 30-án, 14.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben helyeztetjük örök nyugalomra. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk BANDZSAL JÓZSEFNÉ Tóth Rozália városföldi lakos, 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 30-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésén megjelennek. A gyászoló család.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy KUKLIS LAJOS Kiskunmajsa-kígyóspusztai lakos 2020. január 12-én, életének 88 évében csendesen elhunyt. Drága szerettünk búcsúztatása 2020. február 3-án, 11.00 órakor lesz Kiskunhalason, a Római katolikus temető ravatalozójában. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJSZA JÁNOSNÉ Juhász Julianna kecskeméti lakos, életének 82. évében elhunyt. Szerettünktől 2020. január 26-án, vasárnap 11.30 órakor kezdődő gyászmisén búcsúzunk a kecskeméti Barátok templomában. Hamvait később Budapesten, szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PESIR FERENCNÉ Orbán Rózsa kecskeméti lakos, 73 éves korában türelemmel viselt betegség következtében a Szentségek kegyelmével megtért Teremtőjéhez. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént.
"Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon, az azért van, mert szeretünk s hiányzol nagyon." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGDÁN PÁL Kecskeméti Konzervgyár volt dolgozója 80 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 30-án, 15.00 órakor kerül sor a kecskeméti Köztemető ravatalozójában. A gyászoló család.
"Elmentem, mert mennem kellett, de szívetek mélyén örökké veletek leszek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. GLOVIÁK JÓZSEF aranydiplomás mg. szakmérnök életének 75. évében, 2020. január 20-án elhunyt. Szerettünk temetése 2020. január 28-án, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben (Irinyi út 17/B.), római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család.
"Akit szeretünk, soha nem feledünk..." B. SZABÓ PÁLNÉ Kiss Julianna halálnak 25. évfordulójára és B. SZABÓ PÁL halálának 20. évfordulójára Szerető gyermekeik.
"Jézus, emlékezzél meg rólam országodban" Lukács 23,43 GYENES VILMOSNÉ Takács Julianna Világi Ferences Rend tag türelemmel viselt betegségében életének 91.évében csendesen elhunyt Temetése 2020. január 31-én, 15.00 órakor lesz a Szegedi Belvárosi Temetőben. Gyászmise 13.00 órakor a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánián (Munkácsy u. 7-9.) Gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagymamánk, dédink GÁSPÁR SÁNDORNÉ Marton Jolán 93 éves korában csendesen eltávozott közülünk. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 27-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében!" Fájó szívvel tudatjuk, hogy TÖRÖK JÓZSEFNÉ Bóta Anna (Pannika) helvéciai lakos, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 24-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem ILLÉS GÁBORNÉ Borbély Sára életének 85. évében csendesen eltávozott közülünk. Temetése 2020. január 23-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég! S Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit Tőlünk soha senki el nem vehet! Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!" Gyermekeinkben élsz tovább.. Köszönöm a két Csodát! Fájó szívvel emlékezünk CSŐSZ TIBOR halálának 2. évfordulóján. Gyermekei és Édesanyjuk.
"rendelkezzél megtartásom felől, mert kősziklám és erősségem vagy te" Zsolt. 71.3 Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett házastársam, édesanyánk, testvérem, anyósom, mamink, dédmamink DR. TÖRÖK ISTVÁNNÉ Mucuska tanító néni 90. életévében megpihent Urunknál. Szerettünk temetése 2020. január 25-én, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben a református egyház szertartása szerint. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
„Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot.” Márai Sándor Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RÉZMAN IMRE Állami Díjas, vasdiplomás tanár életének 88. évében, 2020. január 7-én elhunyt. Szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 24-én, 14.00 órakor lesz a Szentcsalád Plébániában (Kecskemét, Irinyi u. 62.). Kérjük, részvétüket egy szál fehér virággal fejezzék ki! Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! A gyászoló család.
Labdarúgás / 4 órája
Dzsudzsák maradni szeretne az al-Ittihad Kalbánál
Hiába kérlelték a sportlegenda rajongói / 4 órája
Coelho törölte Kobe Bryanttel közösen kezdett gyerekkönyvének kéziratát
AVAST botrány / 4 órája
A nálunk is népszerű vírusirtó kiárusítja az adatainkat
Senki többet, harmadszor / 4 órája
Gábor Zsazsa aranyozott Rolls Royce-át is elárverezik Párizsban
Gepárd / 5 órája
Újrahonosíthatják a világ leggyorsabb szárazföldi állatát Indiában
Fenyegetés érte a mentőket / 5 órája
Mentőszolgálat: nem történt diszkrimináció Csenyétén