24°
22°
10°
Fotó: shutterstock.com

Segítő kéz az agráriumnak

A Takarék Csoporthoz tartozó Fókusz Takarék agrárhitelezési gyakorlatában 2018 év szeptembere óta jelentős változások történtek, melyek már rövid távon is pozitívan befolyásolják az agrárügyfelek kiszolgálását. Így a Takarék a térségben már jelenleg is meghatározó piaci pozíciója a jövőben tovább erősödik.

– Milyen fontos sarokpontokat emelne ki az új megközelítésből? – kérdeztük dr. Kasler Györgyöt, a Takarék Agrár Igazgatóság területi képviselőjét.
– Tavaly hozták létre a Takarék Csoporton belül a Takarék Agrár Igazgatóságot, amelynek új vezetője Hollósi Dávid lett, aki egyébként 2018 évben a Portfolio Konferencián elnyerte az Év Agrárszakértője megtisztelő díjat. A módosítások célja egy hatékony, gyakorlatorientált, az agrárium valós viszonyait figyelembe vevő rendszer és eljárásmód kialakítása, amely révén öt éven belül a második legnagyobb szereplője lehet a Takarék Csoport az agrárhitelezési piacnak, és amely által tovább növeljük ügyfeleink elégedettségét.

– Milyen fontos elemei vannak a változásoknak?
– Átalakították és bővült a létszáma az Igazgatóság szervezetének. Kialakítottak egy termékfejlesztési, egy elemzési és egy értékesítési osztályt. Az egyes Takarékokhoz delegáltak egy agrárterületi képviselő kollégát, aki támogatja az agrárfinanszírozási munkát, segít bevezetni az új módszertant, agrárszakértői tevékenységet lát el és a meglévő ügyfelek elégedettségének megtartása mellett az egyik fő feladata a további ügyfélszerzés. Itt lépek én a képbe, ugyanis én kaptam a Fókusz Takarék területét 2018 év szeptemberében, amit nagy örömmel fogadtam el. A termékfejlesztési osztály elsődleges feladata a piacképes, az agráriumban felmerülő igényeknek adekvát termékstruktúra-kialakítása és annak folyamatos továbbfejlesztése. Az elemzési osztály új metodikát alakított ki az agrárügyfelek értékelésére, amely igazodik a mai adózási, támogatási és földbirtokviszonyokhoz.

Fotó: shutterstock.com

– Jelenleg mekkora a Takarék Csoport piaci részesedése az agráriumban?
– Az agrárium mindig is kiemelt terület volt a takarékokon belül. Jelenleg a top háromban szereplők között vagyunk, piaci részesedésünk 21–22% az agrárszektor egészében, 40% az egyéni gazdálkodók viszonylatában, ezen a területen így piacvezetők vagyunk. A 2017-ben elfogadott agrárstratégiánkban ötéves időtávban csoportszinten ötvenmilliárd forintos hitelállomány-növekményt céloztunk meg. Időarányosan teljesítve tavaly tízmilliárd forinttal növeltük a kihelyezett agrárhitelek összegét. Az ötéves terv végére szeretnénk a második legnagyobb szereplője lenni az agrárhitelezési piacnak. Itt szeretném kiemelni a Fókusz Takarék kiváló teljesítményét, amely harmincötmilliárdos vállalati hitelállományának mintegy 60%-ával, huszonegymilliárd forint hitelösszeggel járul hozzá a fenti célok megvalósításához.

– Véleménye szerint mik azok az egyedi jellemzők, amelyek megkülönböztetik Önöket a versenytársaktól az agrárügyfelek kezelése területén?
– Kialakítottuk az úgynevezett családi holding fogalmát, amelyen a ténylegesen együtt gazdálkodó entitásokat értjük, mint az őstermelők, családi gazdaság, társas vállalkozások. Ezeket beazonosítjuk, és mint egységet kezeljük. Az előbb említett holding egészére vonatkozóan ezután begyűjtjük a naturális gazdálkodási adatokat, például szántóterület nagyság, vetésszerkezet, állatlétszám, majd az Agrárgazdasági Kutató Intézet tízéves múltbeli adataival feltöltött rendszerünkkel becsüljük meg a holding eredménypotenciálját, hitelképességét. Fentiek kiegészülnek még a területi képviselő által elvégzett helyszíni látogatással, amely révén a szükséges szubjektív információkhoz is hozzájutunk a valós kép kialakításához. Ezen eljárásról elmondható, hogy igazodik az agrárium tényleges viszonyaihoz, tehát nem az adóoptimalizált számviteli nyilvántartások alapján kezeljük a gazdálkodókat.

dr. Kasler György

– Milyen finanszírozási termékekre hívná fel a gazdálkodók figyel­mét?
– Most kezdődik a fő szezonja a területalapú támogatások előfinanszírozásának, amely révén a normatív támogatások akár 90%-át is megelőlegezhetjük. Rendkívül népszerű az Agrár Széchenyi Kártya termékünk, amely egyrészt likviditásra, másrészt forgóeszköz-finanszírozásra is igénybe vehető, állami kamattámogatással. Szeretném kiemelni a Vidékfejlesztési Program támogatásaihoz kapcsolódó Komplex finanszírozási lehetőségünket is, amellyel mind az előleg lehívására, mind a támogatás előfinanszírozására, mind a beruházás finanszírozására nyújtunk megoldást. Ez év januárjában indult az NHP FIX hitelprogram, amelynek segítségével a beruházások hitelezésére – gépvásárlás, termőföldvásárlás, építési beruházások… – rendkívül kedvező, maximum évi 2,5%-os hiteldíjjal tudunk finanszírozást nyújtani, akár tízéves futamidőre.

– A fenti változások bevezetése hogyan halad a Fókusz Takarékban?
– A munkavégzést a Fókusz Takarék területén 2018 szeptemberében kezdtem meg. Igyekeztem megismerni a szervezetet, folyamatokat, kollégákat, szokásokat, különös tekintettel az agrárügyfelek kiszolgálására vonatkozóan. Kedvező fogadtatásról és tapasztalatokról tudok beszámolni. Felkészült, elhivatott kollégákkal, jól szervezett folyamatokkal, Takarék Csoport szinten kiemelkedő agrárügyfél- és agrárhitel-állománnyal találkoztam. A családi holdingok feltérképezése, látogatása megkezdődött és folyamatosan tart, jelenleg hetven helyszíni tárgyaláson vagyok túl. Tavaly novemberben nagy sikere volt egy agrárvacsorának, amelyen mintegy kétszáz gazdálkodónak mutattuk be az új stratégiánkat. Mind az ügyfelek, mind az ügyintézők visszajelzései alapján igény van a személyes helyszíni tárgyalásokra és a hasonló rendezvényekre. A munka végén megbízhatóbb képet kapunk majd egy adott gazdálkodás jövedelemtermelő képességéről és hitelképességéről.

– A sajtóban tavaly év végén megjelent, hogy a Takarék Csoport komoly változások elé néz a közel­jövőben.
– Ez így van. 2019 májusában alakul egy új kereskedelmi bank, Magyar Takarékbank néven, egy takarékszövetkezet, két zrt. és a Takarékbank vállalati állományának egyesülésével. 2019 őszén a maradék tizenegy takarékszövetkezet egyesül, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank (volt FHB) beolvad az előbb említett Magyar Takarékbankba. Így létrejön egy kereskedelmi bank és egy takarékszövetkezet, amelyek aztán 2020-ban egyesülve létrehoznak egy nagy univerzális kereskedelmi bankot, amely mérlegfőösszeg alapján a negyedik legnagyobb, fiókszám alapján pedig a legnagyobb lesz Magyarországon. Az integrációval biztosítani tudjuk a modernizációt és a hatékonyságot, megtartva természetesen a hagyományos takarékos értékeinket.

– Kérdés esetén hová fordulhatnak tájékoztatásért a gazdálkodók?
– Bizalommal keressék fel a Fókusz Takarék fiókjait, ahol nagy szeretettel és kiemelt figyelemmel várják őket vállalati kapcsolattartó kollégáink, akik részletes felvilágosítást nyújtanak a felmerülő kérdésekben. Ezen túlmenően én is szívesen állok rendelkezésre, akár személyesen, akár telefonon, akár e-mailen. Az elérhetőségemről a fiókokban tudnak információt kérni.

 

Hozzászólások

ökölvívás
Vincze Miklós
Gálos Roland ezüstérmet szerzett Spanyolországban
időjárás / 12 perce
Felhősödés, derült ég és eső váltja egymást
Még esernyőre is szükség lehet.
Gyász
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MÁTRAVÖLGYI SÁNDORNÉ Jágfalvi Mária temetésén megjelentek, mély fájdalmunk velünk együtt éreztek. A gyászoló család.
"A szeretet örök, a szeretet soha el nem múlik." Fájó szívvel emlékezünk DINNYÉS LÁSZLÓNÉ Tóth Erzsébet halálának 2. évfordulójára. Szerető élettársa és családja.
"Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY GYULA a Kecskeméti Mentőállomás volt gazdasági vezetője kecskeméti lakos, életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. május 21-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
"Búcsúzom Tőletek kedves szeretteim, ne sirassatok, hisz már nem fáj semmi. Csak Tőletek elmenni fájt, de fájt nagyon, de a hideg sírban vár majd örök nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SUTUS GERGELYNÉ Bodor Ilona kecskeméti lakos, 82 éves korában, 2019. május 10-én elhunyt. Temetése 2019. május 20-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk HALMI DEZSŐNÉ Mikus Ilona kecskeméti lakos, 87 éves korában, hosszantartó súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapám, nagyapám Ö. KOVÁCS SÁNDOR temetésén részt vettek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LÁSZLÓ SÁNDOR százados volt Kmét, Reptéri majd, Bánk bán u-i lakos, 87 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én, 11.45 órakor lesz katonai tiszteletadással a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.
"A szeretet örök, a szeretet soha el nem múlik." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ JÓZSEF kecskeméti lakos, 76 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Barátok templomában. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Ti, akik annyi szeretetet adtatok, Ti, akik mindig mellettünk álltatok, Ti, akik soha sem kértetek, csak adtatok, örökre elmentetek. Ti voltatok nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a szívünkben a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Bennünk örökké éltek egy életen át, s oda fentről vigyáztok reánk." Fájó szívvel emlékezünk drága jó Édesanyámra, Nagymamánkra, Dédimamánkra, Anyósomra PRIKKEL FERENCNÉ Cseh Julianna halálának 6. évfordulójára drága jó Édesapámra, Nagypapánkra, Dédipapánkra, Apósomra PRIKKEL FERENC halálának 16. évfordulójára. Összetört szívű Iduskátok és családja.
"Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy MAGYAR JÓZSEFNÉ Balogh Ilona kecskeméti lakos, életének 87. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én, 11.00 órakor lesz a jakabszállási temetőben. Az engesztelő szentmise a temetés után 12.00 órakor a jakabszállási templomban lesz. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban együtt éreznek. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÁVORKA GÉZÁNÉ Sebők Ilona ágasegyházi lakos, 79. életévében elhunyt. Temetése 2019. május 17-én, 10.00 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Úgy mentél el ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamám TÚRI MIHÁLYNÉ Csertő Terézia kecskeméti lakos, 86 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOHÁCS ÁDÁMNÉ Fercsi Ibolya jakabszállási lakos, 2019. május 6-án 73 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 17-én, 13.00 órakor lesz a jakabszállási temetőben. Gyászmise a temetés után 14.00 órakor lesz a római katolikus templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÁCS KÁROLYNÉ Lénárt Katalin kecskeméti lakos, 83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 16-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellájánál. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Évek sokasága szállt el mögöttünk, szelíd mosolyuk itt él közöttünk, fent a magasságból tekintenek le ránk, áldott emlékű Édesanyánk és Édesapánk." KULMAN PÁL halálának 10. és KULMAN PÁLNÉ Halász Mária halálának 4. évfordulójára. Szerető családjuk.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk MADI JÓZSEFNÉ Bodacz Terézia Margaréta Otthoni, volt Kecskemét, Könyves Kálmán krt-i lakos, életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁDÁR NÉMETH MIHÁLY GYULA jakabszállási lakos, 2019. május 8-án 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 14-én, 14.00 órakor lesz a jakabszállási temetőben. Gyászmise a temetés után 15.00 órakor lesz a római katolikus templomban. A gyászoló család.
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek, Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó Édesanyánk BANK GYULÁNÉ Magda Katalin 2019. április 28-án, életének 87. évében csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatása 2019. május 17-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben, a római katolikus vallás szertartása szerint. Köszönetet mondunk a Bács-Kiskun Megyei Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály munkatársainak a mindvégig áldozatos munkájukért. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család.
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj látnom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." PETHŐ JÓZSEF Köszönetet mondunk mindazoknak akik fájdalmunkban osztoztak drága férjem, édesapám, apósom, nagypapánk temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család.
"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet, Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÉDECZI DEZSŐNÉ Kaldenekker Ilona 2019. május 6-án, életének 79. évében elhunyt. Drága halottunkat 2019. május 14-én, 14.00 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint kísérjük utolsó útjára a kunbaracsi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család.
izsák / 1 órája
Főzött, futott és lovagolt Izsák a majálison – videó
Horváth Péter
Pokolgép / 1 órája
Robbantás történt a gízai piramisoknál
Cannes / 2 órája
Alain Delon a tiltakozás ellenére megkapja az életműdíjat
szakértő / 2 órája
Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogyan használják a közösségi médiát
Cannes / 2 órája
A Napszállta nyerte el a France Culture diákzsűrijének díját
összetartozás / 3 órája
Családi programok várják az érdeklődőket a torockói Duna Napon