Fotó: Bús Csaba

Húszéves a Rév és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kecskeméten

Idén 20 éves a kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, melyet a kezdetektől Molnár Ferenc vezet. A két évtizedes jubileumot tavasszal egy szakmai konferenciával ünnepelték volna meg, amely elmaradt. Ennek kapcsán, valamint a szintén 20 éve működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról (KEF) beszélgettünk Molnár Ferenccel, aki egyben a KEF szakmai társelnöke is.

– Az ország más pontjain működő Rév-szolgálatok is megünnepelték a jubileumi évfordulókat?
– Az elmúlt években sorra tartottak országos nyilvánosság előtt ünnepi konferenciákat a Rév-szolgálatok születésnaposai: tavaly volt 25 éves a budapesti, a megelőző években 20 éves a székesfehérvári, az egri és a szekszárdi Rév. Ebbe a sorba szerettünk volna bekapcsolódni mi is, hiszen húsz évvel ezelőtt, 2000. május 2-án nyitotta meg szolgáltatásait a kecskeméti Rév. A járványhelyzet miatt azonban le kellett mondanunk a konferenciáról.

– A Rév-szolgálatok szociális alapellátási szolgáltatásokat nyújtanak szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Több tucat hasonló profilú nappali intézmény, közösségi ellátás, alacsony küszöbű ellátás működik még az országban. Mitől válhatott a Rév márkanévvé ezen szolgáltatások között?
– A kérdés megválaszolásához vissza kell nyúlnunk a kezdetekhez. A létező szocializmusban ideológiai okok miatt nem lehetett nyilvánosan drogproblémáról beszélni. Utólag tudjuk, hogy a nyolcvanas évek közepén már igen aggasztó jelentések készültek, de ezek titkosított anyagok maradtak. A rendszerváltás évei után ennek a helyzetnek két súlyos örökségével szembesültünk: miközben egy évtized leforgása alatt hússzorosára nőtt az illegális drogok fogyasztása, forgalmazása Magyarországon, hiányzott a szociális ellátórendszer és a képzett szakemberek. A Református Egyház a nyolcvanas évek vége felé működtetett már ugyan néhány bentlakásos rehabilitációs otthont, de teljességgel hiányzott az ellátási palettáról az önkéntesen igénybe vehető, ambuláns ellátás. A Katolikus Karitász is újjáalakult 1991-ben. Vezetője az addig Münchenben élő Frank Miklós katolikus pap lett, aki óriási tapasztalatokkal rendelkezett a világegyház karitatív tevékenységéről. Korábban ugyanis a római székhelyű Caritas Internationalis (Nemzetközi Karitász) vezető munkatársa, később a Német Karitász munkatársa volt. Miklós atya és munkatársai feltették maguknak a kérdést: mi az a teljesen fehér folt a magyarországi szociális ellátási térképen, ahol a Katolikus Karitász példaértékű, mondhatnám prófétai jel értékű szerepet tudna vállalni? Az ambuláns szenvedélybeteg-ellátásra esett a választásuk.

– A fent elmondottakon túl miért volt ez ennyire fehér folt az ellátási térképen?
– Ne feledjük, hogy ezekben az években még szociális törvényünk sem volt. Az 1993. évi III. törvényben, az úgynevezett szociális törvényben sem nevesítették még a szenvedélybeteg-ellátást. Hazai minta és szakemberképzés hiányában külföldi szakmai program adaptálását határozták el. Egy német–­magyar karitatív együttműködés keretében a németországi Passaui Egyházmegye Pszichoszociális Ellátó és Tanácsadó Szolgálat (PSBB) szakembereivel vettük fel a kapcsolatot. A kilencvenes évek elejétől a Rév-szolgálatok leendő munkatársait, önkénteseit a passaui kollégák kezdték képezni részben itthon, részben mi utaztunk a német ellátórendszer és szakmai módszertan tanulmányozására. Talán ez a lépéselőny és szakmai képzés emelte a Réveket módszertanilag a hazai ellátórendszer élvonalába. Az ezredfordulóig nyolc Révet hozott létre a Katolikus Karitász.

Molnár Ferenc a kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője.
Fotó: Bús Csaba

– Miért éppen Kecskeméten alakult meg a nyolcadik?
– Talán összefügg azzal, hogy 1998-ban lettem Kecskeméten a nagytemplom diakónusa. Mivel korábban már bekapcsolódtam a fent említett német–magyar képzésbe, és kezdő diakónusként meglehetősen kialakulatlan volt még a munkaköröm, kézenfekvő volt, hogy a Katolikus Karitász megkért arra, tájékozódjam a város vezetésénél egy új Rév alapításának lehetőségéről. Kecskemét városvezetése pedig 1999-ben egy épületrészt biztosított ehhez számunkra, így nyithattunk a következő évben.

– Mindig is szenvedélybeteg-segítőnek készült?
– Eszembe sem jutott! Eredeti végzettségem teológus és nyelvtanár. Már felnőttként tanultam szociális munkát, de még szociális munkás tanulmányaim alatt sem érintett meg a terület. Arra készültem, hogy diakónusként Kecskeméten az egyház és a társadalom peremén élők, idősek, betegek, hajléktalanok, magányosok vagy börtönben lévők között fogok dolgozni. Aztán szembejött velem ez a lehetőség és feladat. Nem sokat gondolkodtam. Ha igény és lehetőség van rá, akkor számomra ez Isten akarata. Eltelt húsz év, egy pillanatra sem bizonytalanodtam el, hogy jól döntöttem.

– Hogyan alakult az intézmény története a továbbiakban?
– Az első öt év volt a legnehezebb, az úttörő korszak szakmailag is, a finanszírozás tekintetében is. Ha visszatekintek, tulajdonképpen folyamatosan küzdöttünk a fennmaradásért. De volt önkormányzati támogatás, a német projektből is jutott még fejlesztésre, lassan megnyíltak a hazai pályázati források. A szociális törvény 2005-től már nevesítette a közösségi ellátásokat, 2006-tól a nappali ellátást, 2007-től az alacsony küszöbű ellátást. Ettől kezdve a Rév is – bővítve eddigi szakmai profilját – működési engedéllyel rendelkezik ezekre az ellátási formákra. Erre kapunk állami normatív támogatást. Kecskemét város önkormányzata ellátási szerződést kötött velünk, és támogatja is szolgálatunkat.

– Mennyi kliens ellátására képesek jelenleg, hányan dolgoznak a szolgálatnál?
– A nappali intézményben 60 főt, a szenvedélybetegek közösség ellátásában 47 főt, a pszichiátriai betegek közösségi ellátásában 76 főt, az alacsony küszöbű ellátásban mintegy 120 főt látunk el. Tizenöt főállású munkatárssal dolgozunk. Többségük szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A munkatársaknak folyamatos továbbképzést biztosítunk, így egyre többen szereznek közülük addiktológiai konzultáns vagy mentálhigiénés végzettséget, illetve különböző terápiás módszereket tanulnak.

– A Rév megalakulása után öt évvel már elnyerte Göncz Kinga szakminiszter miniszteri dicséretét „a kábítószer elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.” Ez is mutatja, kiváló munkát végeznek.
– A miniszteri dicséret nyilvánvalóan nem személyemnek, hanem munkatársaimnak és az elvégzett munkának szólt.

– A miniszteri dicséret laudá­ció­jában szerepelt a Kábító­szerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetésének elismerése is. Hogyan jött a Révhez a KEF?
– Mondhatnám, hogy szervesen, szinte szükségszerűen. Tulajdonképpen kettős születésnapot ünnepelhetünk. A Kormány 2000. július 4-én fogadta az első Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című stratégiai anyagot. A dokumentum helyi kulcsszereplőnek tekinti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokat. Ezek a társadalmi szervezetek „gyűjtik össze a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítják a közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit, egyben pedig a prevenciós, közösségfejlesztő és terápiás kapacitásokat is nyilvántartják. …” Az ajánlás nyomán 2000 őszén meg is alakult a helyi KEF. A nemzeti stratégia ajánlása alapján a KEF tagjai: a helyi állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat, a prevenció és a terápia, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás világának a szereplői, valamint a népegészségügy, az igazságszolgáltatás, a rendőrség, valamint az önkormányzatok szakosított szerveinek képviselői. A KEF elnöke általában a polgármester, vagy az ő képviseletében egy önkormányzati képviselő. Jelenleg Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony. Húsz évvel ezelőtt mint az ellátórendszer egyik tagjának vezetőjére, választás útján rám esett a szakmai társelnökség feladata, és mindmáig rajtam is maradt.

– Mi a KEF feladata, és hogyan teljesítette ezt az elmúlt 20 évben?
– Legfontosabb feladata a felmérés, monitorozás, helyzetértékelés, információáramoltatás a tagszervezetek és képviselőik között, ezek nyomán arányos és hatékony beavatkozások tervezése, támogatása. Ezenfelül az ellátási kapacitások, adott esetben hiányosságok feltárása, források felkutatása. Nagyon fontos feladata még a KEF-nek prevenciós programok, rendezvények, pályázatok szakmai véleményezése. Az elmúlt húsz év legnagyobb eredményének azt tartom, hogy tulajdonképpen az alapító tagokkal megmaradt a KEF. Ugyanakkor a változó világban és a hihetetlenül gyorsan változó drogszcéna mellett nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Mielőbb szeretnénk Kecskemét Drogellenes Stratégiáját megújítani és a Közgyűlés elé terjeszteni. Az elmúlt tíz évben csökkent a pedagógusoknak nyújtott prevenciós képzési, továbbképzési kínálat. Szeretnénk, ha az új stratégia és a hozzá rendelhető források a következő öt évben kiszámíthatóan és egyre több pedagógusnak, oktatás-nevelésben dolgozó egyéb szakembernek tudnának ilyen jellegű képzést, továbbképzést biztosítani.

– Végezetül, mit lát az ellátórendszer és a KEF előtt álló legnagyobb kihívásnak?
– Átfogó, mindenre kiterjedő rövid választ nem tudok adni, de ami a Rév-szolgálatot illeti, biztos vagyok abban, hogy az intézményi ellátásunk erősségei mellett a terepen, az utcán, a drogszcénákban való jelenlétünket kell erősítenünk.

A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Nincs karácsony töltött káposzta nélkül – klasszikus recept a Mindmegettétől

Hozzászólások

A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre
szponzorált tartalom
Vásárolj Kiváló Minőségű Élelmiszert!
nagyon bizarr
Ezrek fizetnek azért, hogy a 23 éves férfi és a 76 éves nő a kamera előtt szexeljen
Soros-terv / 8 perce
Bakondi: a brüsszeli terv hatására újabb bevándorlótömegek indulhatnak el Európa felé
Öt év alatt fokozatosan kiderült a nagy mesterterv a miniszterelnök főtanácsadója szerint.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ACZÉL-SZABÓ JÁNOS kecskeméti lakos, 81 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 9-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJAGOS IMRÉNÉ Szijártó Mária kerekegyházi lakos, 63 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 7-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.
"Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy vitéz SZABÓ LÁSZLÓ kecskeméti lakos, 85 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2020. december 8-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza." Megrendülten tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérünk, sógornőnk BEREGSZÁSZI JÓZSEFNÉ Hatvani Ildikó 2020. november 23-án, életének 69. évében örök nyugalomra lelt. Felejthetetlen halottunkat 2020. december 7-én, 15.00 órakor római katolikus szertartás szerint kísérjük utolsó útjára a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család tisztelettel kéri a szertartást követő részvétnyilvánítás mellőzését. Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrizzük.
Idézet:Végül majd ottleszek egy halk szóban,egy dalban,mit a szél sodor,ott leszek egy véletlen pillanatban,hol még őszinte az a mosoly." Papp Ádám Szöveg: Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették ,hogy GELENCSÉR MIHÁLY /autószerelő mester/ soltszentimrei lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020.decemebr.5-én 15.00 órakor a soltszentimrei temetőben.A gyászoló család
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örül sz már nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telnek a hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk Téged." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédmamám özv. GEISZT SÁNDORNÉ Szvák Irén helvéciai lakos, 80 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. A gyászoló család.
"Amíg éltél nagyon tudtál szeretni, amíg élünk nem fogunk feledni." Fájó szívvel tudatjuk, hogy MARSA IMRÉNÉ Csányi-Tóth Mária kecskeméti lakos, 78 éves korában, hirtelen elhunyt. Temetése 2020. december 4-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Szerető anya voltál, drága nagymama, bánatos családodnak most az őrző angyala." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASLÓCZKI JÁNOSNÉ Kulman Mária Kecskemét-ménteleki lakos, 89 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 3-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,... mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik." 1 Kor, 4-8 Megtört szívvel tudatjuk, hogy SZEVERÉNYI MÁTYÁSNÉ Dinnyés Rozália életének 87. évében Isten békéjében elhunyt. Temetése 2020. december 5-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Lelkiüdvéért a szentmise a temetés után lesz a kecskeméti Nagytemplomban 11.30 órakor. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja.
„A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok." József Attila Fájó szívvel tudatjuk a barátokkal, ismerősökkel, hogy Kőrösi József 77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. december 4-én, pénteken 13 órakor lesz a kecskeméti Köztemető ravatalozójánál. Felesége Kati és családja, húga Éva és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁLVIN GÁSPÁR kecskeméti lakos, 83 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 4-én, 14.00 órakor lesz a nyárlőrinci temetőben. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA SÁNDOR TIBOR kecskeméti lakos, 76 éves korában, 2020. november 22-én elhunyt. Temetése 2020. december 3-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
"Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, de a halál könyörtelen volt el kellett menni..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF kecskeméti lakos, 65 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. december 1-jén, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, aki a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
„Elcsitult a szívetek, mely értünk dobogott, Pihen a kezetek, mely értünk dolgozott. Számunkra Ti soha nem lesztek halottak, Örökké élni fogtok, mint a csillagok.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették őket, hogy Forgó József és Forgó Józsefné (Született: Németh Sarolta) 72. házassági évfordulójuk után csendesen elhunytak.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SÁRAI-SZABÓ MIHÁLY kecskeméti lakos, 73 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. december 2-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telnek a hónapok, múlnak az évek szívből szeretünk, s nem feledünk téged." ANTAL JÓZSEFNÉ Antal Mária halálának 4. évfordulójára. Szerető családja.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOMOKI PÁL kecskeméti lakos, 67 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. december 1-jén, 9.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellájánál. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy KOTHENCZ JÓZSEFNÉ Nemes Julianna jakabszállási lakos, 87 éves korában, hosszantartó súlyos betegségben elhunyt. Szerettünket 2020. november 28-án, 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a jakabszállási temetőben. A gyászoló család.
"Hirtelen rabolt el tőlünk a halál, távozásod, még élünk, örökké fáj." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ MÁRTON ANDRÁS nyg. rendőr alezredes kecskeméti lakos, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 1-jén, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KIS KÁROLYNÉ Mészáros Julianna kecskeméti lakos, 80 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 26-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
SOLTSZENTIMRE / 2 órája
Vissza szeretnének térni a munka világába
Gulyás Sándor
karácsonyi ünnepkör / 2 órája
Mikuláscsomagot ajándékoztak a rászorulóknak Baján
Márton Anna
orgovány / 2 órája
A tavalyi sikeren felbuzdulva ismét elindították a Manópostát
Horváth Péter
első forduló / 2 órája
Meglepetésre kikapott a horvátoktól a magyar női kézilabda-válogatott
örömhír, ha igaz... / 3 órája
Egy fotó miatt indult a találgatás, Ada babát vár?
kék hírek / 4 órája
Megyénkben több határsértőt is feltartóztattak a rendőrök
police.hu