A magyar diákok előtt is nyitott a Mercedes-Benz Iskola

Kecskeméten, a Homokbánya városrészben működő Mercedes-Benz Iskola 2020 szeptemberétől elindítja nyelvi előkészítő osztályát, lehetőséget biztosítva ezzel az intézmény gimnáziumi képzésébe való bekapcsolódásra. A most nyolcadikos diákok december 6-ig adhatják be jelentkezésüket. Az iskola általános iskolai képzésére az óvodások 2020. február 21-ig jelentkezhetnek. A részletekről Tobias Bopp iskolaigazgatót kérdeztük.

– Tíz éve nyitotta meg kapuit az iskola. A kezdeti célok változtak?
– A Mercedes-Benz Iskola 2009-ben az MNÁMK (Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja) német iskolai tagintézményeként Baden-Württemberg tartomány tanrendjéhez igazodva 1-10. évfolyamokon kezdte meg működését. A fő cél az első hat évben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában dolgozó német kollégák gyermekeinek a beiskolázása volt. Az iskolánk tette lehetővé, hogy a néhány éves magyarországi munkavállalás után Németországba visszatérő dolgozók gyermekei vissza tudjanak illeszkedni a német iskolarendszerbe. 2015-ben – miután jelentősen csökkent a külföldi alkalmazottak és ezzel együtt az iskoláskorú gyerekek száma a gyárban – megvizsgáltuk a magyar gyerekek beiskolázásának lehetőségét, és nyitottunk irányukba.

– Változott a képzési struktúra?
– Nem. Mivel a kecskeméti Mercedes-Benz gyár az oktatás iránti felelősségvállalásra is kiemelt figyelmet fordít, az iskolavezetés, az iskolát működtető alapítvány és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közös döntése alapján a pedagógiai koncepciót érintetlenül hagytuk. Továbbra is egynyelvű német iskolai képzést kínálunk. Ennek tükrében indítottuk be az első olyan osztályokat, amelyben már a magyar gyerekek képezték a többséget.

– Jelenleg mely korosztálynak kínálnak képzéseket?
– Iskolánk alsó, felső és gimnáziumi tagozatból áll. Nyitott minden, a német nyelvet magas szinten elsajátítani kívánó tanuló előtt. Eddig 1-10. évfolyamig oktattunk. A 2020/21-es tanévtől kezdődően azonban megújítjuk a pedagógiai koncepciónkat. Felmenő rendszerben lehetőséget nyújtunk az iskola befejezésére. A diákok a 12. évfolyam végén német-magyar kettős érettségi bizonyítványt (Doppelabitur) szerezhetnek. Így az iskola egy olyan sikeres tanulási útvonalat kínál, amelyben egyenes út nyílik meg a végzősök számára a magyar és a német nyelvterületek egyetemeire.

– Minden tantárgy oktatása német nyelven zajlik?
– Majdnem. Az egynyelvű német képzés keretében a magyar tanulók az írás-olvasáson, valamint a magyar nyelv és irodalom oktatáson kívül minden tantárgyat németül tanulnak.

– A gimnáziumi képzésbe a most nyolcadikosok is bekapcsolódhatnak?
– Igen. Az iskola 2020 szeptemberétől elindítja nyelvi előkészítő osztályát, lehetőséget biztosítva ezzel a Mercedes-Benz Iskola gimnáziumi képzésébe való bekapcsolódásra. Ez a német tannyelvű középiskolai képzés hiánypótló oktatási kínálat Kecskeméten. Erre a képzésre 2019. december 6-ig várjuk a németül már tanuló, most 8. osztályos tanulók jelentkezését az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.

– Melyek a felvételi követelmények?
– A gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályba olyan németül már tanuló diákokat vár az iskola, akik a gimnáziumi évek alatt tökéletesre szeretnék fejleszteni német nyelvtudásukat és van kedvük minden tantárgyat – kivéve a már említett magyar nyelv és irodalmat – német anyanyelvi tanároktól németül tanulni.

– Az első osztályba tanulók jelentkezését meddig fogadják?
– Az első osztályba készülő óvodások és szüleik 2020. február 21-ig tudnak jelentkezni. A jövő tanévtől az általános iskolánkban két párhuzamos első osztályt indítunk. Az óvodás gyermekek jelentkezésénél a német nyelvismeret nem feltétel.

– A tanórákat csak német anyanyelvű tanárok tartják?
– Az osztályainkban német és magyar nyelvű párhuzamos tanítás folyik. Minden óra két pedagógus közös munkájával valósul meg, azaz a német tanító mellett mindig egy magyar nyelvű pedagógus is foglalkozik a gyermekekkel. Annak érdekében, hogy igazán hatékony legyen az oktatás kislétszámú osztályokat indítunk.

– Kérem, mutassa be röviden az iskola felszereltségét.
– A 2018/19-es tanévtől a Mercedes-Benz Iskola korszerűsítése által az alsó és felső tagozatos diákok immár közös épületben, együtt élvezhetik és hasznosíthatják a modern világ vívmányait, melyek megalapozzák a tudást, amit magukkal visznek majd az iskola elvégzése után. A felújított épületben modern tantermekben, csoportszobákban és oktatótermekben tanulhatnak a diákok. Az iskolai rendezvényekhez a megújult aula és földszinti tornaterem biztosítanak lehetőséget. A diákok étkeztetése a korszerű berendezésű melegítő- és tankonyhával rendelkező étkezőben történik. Az udvaron két játszótér, műfüves focipálya, teniszpálya, 100 méteres futópálya, strandröplabda pálya, valamint távolugró pálya és egy kültéri fitnesz eszközökkel felszerelt tornapálya biztosít mozgási és sportolási lehetőséget a tanulóknak.

 

Hozzászólások

lehetőség és felelősség
Az Akadémia nemzeti intézmény, nem lehet ellenzékben
JEGYZET / 9 perce
Négyszer tizenöt
Az is elgondolkodtató, hogy az NB III-ban háromszor húsz helyett – területi alapon – miért nem lenne szerencsésebb négyszer tizenöt csapatos (ugyanúgy hatvanas) mezőnyt kialakítani?
Gyász
""Aki szeretteink szívében él, Az nem hal meg, csak távol van." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSÁMBOKI JÓZSEFNÉ Kállai Mária kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 13-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a sok-sok velünk együtt érzőnek, akik szeretett halottunk özv. NAGY JÁNOSNÉ Dudás Julianna utolsó földi útján velünk elkísérték. Ő maga volt a szeretet! Vigasz számunkra, hogy Őt is ennyien szerették. Köszönjük jelenlétükkel, együttérző szavaikkal, imáikkal adott szeretetteljes támogatásukat. A gyászoló család.
"A szeretet soha el nem fogy..." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BÍRÓ SÁNDOR halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZIRTES MIKLÓS a Kerekegyházi Lakásfelszerelési bolt volt tulajdonosa kecskeméti lakos, 78 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. július 10-én, 14.00 órakor lesz a Barátok templomában. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. Ezúton mondunk hálás köszönetet a gyászunkban osztozóknak. A gyászoló család.
"Úgy mentél el, ahogy éltél csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZOLLER SÁNDORNÉ Rehó Katalin Éva kecskeméti lakos, 59 éves korában, rövid ideig tartó súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 10-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÁCS TIBOR városföldi lakos, 50 éves korában hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2020. július 10-én, 10.45 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Ó, ne sirass, halálom örök élet, te azt hiszed szemeim lezártam, pedig kitárult az örök fénynek." (Petrarca) Megrendülve, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. TEGE ANTAL életének 73. évében, 2020. március 11-én elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. július 9-én, 10.00 órakor a nagykőrösi római katolikus temetőben búcsúzunk. A gyászmise 2020. július 9-én, 9.00 órakor a nagykőrösi Szent László római katolikus templomban lesz. EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL! A gyászoló család.
"Drága jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyánk. S mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi Édesanyánk!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Nagymamánk, Dédimamánk, Keresztanyánk, Anyósunk és Nászasszony özv. NAGY JÁNOSNÉ Dudás Julianna életének 92. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2020. július 7-én, 9.45 órakor helyezzük örök nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben a római katolikus vallás szertartása szerint. A gyászoló család.
"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm" Zsolt.23,1 A boldog feltámadás reményében tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KERESZTES KÁROLYNÉ Csuri Erzsébet életének 85. évében 2020. június 26-án elhunyt. Utolsó földi útjára 2020. július 6-án, hétfőn 9.45 órai kezdettel kísérjük a római katolikus egyház szertartása szerint a kecskeméti Köztemetőben. Gyászmise a piarista templomban július 6-án, hétfőn 18.30 órakor kezdődik. Minden külön értesítés helyett. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Gyászoló Férje és a Kecskeméti Refomátus Egyházközség
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. KÓSA ANTALNÉ Mező Éva kecskeméti lakos, 84 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 8-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, szeretett édesapánk BAKOS BÉLA kecskeméti lakos, 85 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. július 7-én, 11.45 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DARÁNYI ALBERTNÉ Könyves Erzsébet a Kecskeméti Konzervgyár volt dolgozója kecskeméti lakos, 86. életévében, 2020. június 29-én, méltósággal viselt betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 6-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH IMRE kecskeméti lakos, 78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 9-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Feledni Téged nem lehet, Csak meg kell tanulni élni Nélküled." TÓT ZOLTÁN halálának egy éves évfordulóján. Soha nem feledünk! Szerető szüleid.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LACZAY TAMÁS erdőfelügyelő kecskeméti lakos, 2020. június 27-én életének 71. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2020. július 6-án, hétfőn 15.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben, a református vallás szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család.
"Nem múlnak Ők el, akik szívünkben élnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ANDRÁS kecskeméti lakos, 68 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. július 3-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Amilyen rövid volt az életed, most éppolyan keserű fájdalom nélküled." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF gitáros kecskeméti lakos, 57 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 3-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Édesanyád és nevelőapád.
"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÖRÖSMARTY LÁSZLÓ kerekegyházi lakos, 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 1-jén, 13.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk KAKÓ JÁNOSNÉ Vasadi Balázs Julianna 2020. június 24-én, életének 92. évében Isten akaratában megnyugodva örök nyugovóra tért. Drága szerettünktől 2020. július 2-án, csütörtökön 10.00 órakor veszünk búcsút a lakiteleki Köztemetőben, református vallás szerint. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Mátrai Ildikó ~ Ferencz Ildikó egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék oktatója 2020. június 22-én, 56 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. július 2-án 14 órakor veszünk búcsút a Véméndi temetőben. Gyászmiséjét 2020. julius 2-án 13 óra 15 perckor tartjuk. Drága emléke szívünkben él. Az elhunytat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem saját halottjának tekinti.
fontos eredmény / 34 perce
A fertőzés kezelésében alkalmazható hatóanyagot azonosítottak pécsi és osztrák kutatók
Hirdetőtábla a zsebben / 39 perce
Miért akkora baj, ha előtelepített reklámszoftver van a mobilon?
Salzburgból Milánóba? / 7 órája
Óriási összegért venné meg Szoboszlait az AC Milan
kék hírek / 9 órája
Baleset történt Jakabszállás és Bócsa között
baon.hu
Kecskemét / Gyöngyöspata / 9 órája
Az erdőben zenéltek a citerazenekar tagjai
Sebestyén Hajnalka
kerékpár / 9 órája
Radics Milán bevette Belgrádot
Vincze Miklós