A következő évtized kihívásai

Hogyan volt képes az ország válaszolni az évtized elején a gazdasági válság kihívásaira? Hol tart ma? Hogyan tud alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz hazánk? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket járta körbe egy könyvbemutató keretében dr. György László államtitkár a megyei kereskedelmi és iparkamarában rendezett könyvbemutatóján Kecskeméten.

Egyre nagyobb szerepe van az innovációnak és a kutatásfejlesztésnek az átalakuló magyar gazdaságban. Ehhez azonban a 2010-ben válság előtt álló országot rendbe kellett tenni. Ma már a GDP, a folyó fizetési mérleg, a költségvetés, a munkanélküliség és egyéb gazdasági mutatók számai rendben vannak. Ezt Gaál József megyei elnök mondta azon a rendezvényen, amelyen dr. György László könyvét ismertették. Megjegyezte: a szerző, aki államtitkár, az egyensúlyra teszi a hangsúlyt a műben. Ezt követően átadta a szót a vendégnek.

A könyve, melynek a címe Egyensúly, teremtés – a Gazdaságpolitika missziója két éve látott napvilágot. Szerzője az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A könyvbemutató apropóját az adta, hogy a mű angol nyelvű kiadása friss kiegészítéssel a közelmúltban jelent meg. Dr. György László a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott előadást az elmúlt évek gazdasági stratégiájának aktuális kérdéseiről. A politikus nem ismeretlen Kecskeméten. Ő ugyanis a Neumann János Egyetem, Gazdaságtudományi karának egyetemi docense is. Most nem tanít, államtitkári feladatokat lát el.

György László államtitkár tartott elemző előadást a kamarában
Fotó: Bús Csaba

A politikus az előadását érdekes adatsorokkal fűszerezte. Mint mondta, jelenleg olyan patrióta szemléletű politika irányítja az ország gazdaságát, amely a nemzeti érdeket helyezi előtérbe. A bankszektoron belül több mint 50 százalékos a hazai tulajdon mértéke, korábban kevesebb volt. A közművek visszakerültek állami kézbe. Három éve több mint 4 százalékkal nőtt a hazai GDP, amely éppen két százalékkal magasabb az uniós átlagnál. A hazai költségvetési hiány 3 százalék alatti, 12 százalékkal alacsonyabb az eladósodottság mértéke az uniós átlagnál. Míg 2010-ben 3,678 millió ember dolgozott, addig az idén ez a szám már 4,511 millióra nőtt. Ha ehhez tesszük azt, hogy több százezren külföldön dolgoznak, akkor tíz év alatt elértük az ígért 1 millió új munkahelyet. Előadásában érintette a külföldön dolgozók számát, mely a lakosság hat százalékát teszi ki, ugyanakkor ez a szám nem kiugró Kelet-Európában. Romániában ez 17,5, Horvátországban 20,4, Lengyelországban pedig 11,5 százalék. Megjegyezte, hogy jó néhány év után egyre többen térnek haza.

Kaldenekker Sándor, az egyik kerekegyházi cég vezetője is kérdezett az államtitkártól
Fotó: Bús Csaba

A gazdaságpolitika hét pillére

Dr. György László előadásában arra is kitért, hogy a magyar fejlődés jövője hét pilléren nyugszik. György László a következő évek magyar gazdaságstratégiájában a következő hét pontot emelte ki:

1. 2030-ig 90 százalékban klímasemlegessé kell válni, azaz elérni, hogy nulla szén-dioxid-kibocsátásúvá váljon a villamosenergia-termelésünk, és minél több forrásból lehessen beszerezni az energiát. Paks az igények 40 százalékát, a napenergia 20-30 százalékát kell, hogy biztosítsa. A maradék igény nagyobb részét alternatív energiahordozók adják majd.

2. A lerakott hulladék aránya csökkentendő, 90 százaléka újrahasznosítható kell, hogy legyen, a többi depóba kerül.

3. Több science tudományos kutató parkot hoznak létre Budapest, Győr, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg központokkal. Az egyetemek segítségével több tízmilliárd forintos technológiákat fognak telepíteni ezekbe a parkokba, a cél minél több nagy multicéget bevonzani.

4. A negyedik ipari forradalomra a digitalizációs alapinfrastruktúra fejlesztésével készül fel az ország.

5. Említette azt is, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése szempontjából kiemelkedő az észak-déli összeköttetések erősítése.

6. Fontos szempontként határozta meg a felnőtt- és szakképzési rendszer átalakítását úgy, hogy a jelen és a jövő követelményeire felkészüljenek a képzést igénybe vevők.

7. Megemlítette, hogy a kreativitásunk nemzetközi összevetésben is kivételes. Az energiáinkat három irányba kell fókuszálni. Azt kell fejlesztenünk, ami nekünk fontos. Azt kell erősítenünk, amiben jók vagyunk, illetve arra is nagy hangsúlyt kell fektetni, amire a világnak szüksége van, mondta előadása végén az államtitkár.

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Mérföldkőhöz ért az atomerőmű-beruházás
galériával Tapodi Kálmán
Új levelek kerültek a születések fáira Szankon
Bonyolódik / 2 órája
A baloldali Hírklikkre tolja át a hamisítást a csodamasina lobbistája
A zűrzavart azzal fokozta, hogy saját magát is hiteltelen nyilatkozóként mutatta be.
Gyász
"Drága jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyánk. S mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi Édesanyánk!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Nagymamánk, Dédimamánk, Keresztanyánk, Anyósunk és Nászasszony özv. NAGY JÁNOSNÉ Dudás Julianna életének 92. évében szerető szíve megszűnt dobogni. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2020. július 7-én, 9.45 órakor helyezzük örök nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben a római katolikus vallás szertartása szerint. A gyászoló család.
"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm" Zsolt.23,1 A boldog feltámadás reményében tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KERESZTES KÁROLYNÉ Csuri Erzsébet életének 85. évében 2020. június 26-án elhunyt. Utolsó földi útjára 2020. július 6-án, hétfőn 9.45 órai kezdettel kísérjük a római katolikus egyház szertartása szerint a kecskeméti Köztemetőben. Gyászmise a piarista templomban július 6-án, hétfőn 18.30 órakor kezdődik. Minden külön értesítés helyett. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Gyászoló Férje és a Kecskeméti Refomátus Egyházközség
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. KÓSA ANTALNÉ Mező Éva kecskeméti lakos, 84 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 8-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, szeretett édesapánk BAKOS BÉLA kecskeméti lakos, 85 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. július 7-én, 11.45 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DARÁNYI ALBERTNÉ Könyves Erzsébet a Kecskeméti Konzervgyár volt dolgozója kecskeméti lakos, 86. életévében, 2020. június 29-én, méltósággal viselt betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 6-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH IMRE kecskeméti lakos, 78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 9-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Feledni Téged nem lehet, Csak meg kell tanulni élni Nélküled." TÓT ZOLTÁN halálának egy éves évfordulóján. Soha nem feledünk! Szerető szüleid.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LACZAY TAMÁS erdőfelügyelő kecskeméti lakos, 2020. június 27-én életének 71. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2020. július 6-án, hétfőn 15.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben, a református vallás szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család.
"Nem múlnak Ők el, akik szívünkben élnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ANDRÁS kecskeméti lakos, 68 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. július 3-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.
"Amilyen rövid volt az életed, most éppolyan keserű fájdalom nélküled." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF gitáros kecskeméti lakos, 57 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 3-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Édesanyád és nevelőapád.
"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÖRÖSMARTY LÁSZLÓ kerekegyházi lakos, 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 1-jén, 13.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk KAKÓ JÁNOSNÉ Vasadi Balázs Julianna 2020. június 24-én, életének 92. évében Isten akaratában megnyugodva örök nyugovóra tért. Drága szerettünktől 2020. július 2-án, csütörtökön 10.00 órakor veszünk búcsút a lakiteleki Köztemetőben, református vallás szerint. A gyászoló család.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik SÁNDOR FERENCNÉ Benda Ilona temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.
"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom." Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KATONA JÁNOS kecskeméti lakos, 92 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 2-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Mátrai Ildikó ~ Ferencz Ildikó egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék oktatója 2020. június 22-én, 56 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2020. július 2-án 14 órakor veszünk búcsút a Véméndi temetőben. Gyászmiséjét 2020. julius 2-án 13 óra 15 perckor tartjuk. Drága emléke szívünkben él. Az elhunytat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem saját halottjának tekinti.
"Addig vagy boldog, míg van ki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed, S hogy mily fontos is volt neked, Csak akkor tudod, ha már nincs veled." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKASINSZKY ISTVÁNNÉ Varga Margit kecskeméti lakos, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 29-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. BACSA FERENC hetényegyházi lakos, 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 30-án, 15.00 órakor lesz a hetényegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Vissza adom Uram bő ajándékodat Most, hogy végig jártam földi utamat. Szívetek ne fájjon soha érettem, Boldog voltam nagyon, míg köztetek éltem." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LACZKÓ JÓZSEF lajosmizsei lakos, életének 87. évében elhunyt. Drága halottunk hamvait 2020. június 26-án, 13.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a lajosmizsei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és fájdalmunban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR FERENCNÉ Benda Ilona helvéciai lakos, 94 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 26-án, 13.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RITTGASZER LÁSZLÓ ágasegyházi lakos, 58 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 24-én, 15.00 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.
kvíz / 5 órája
Ön mennyire ismeri Bács-Kiskun megye tavait?
baon.hu
galériával / 5 órája
Pusztafutást tartottak Solton
Lencsés P. Anna
nincs légköre / 6 órája
Először figyelték meg egy gázóriás magját
pannon gyepek / 6 órája
Fotópályázatot hirdettek a gyepes élőhelyek bemutatására
csúszik / 7 órája
Márciusra halasztották a hollywoodi színészcéh díjainak átadását
Osztrák Nagydíj / 7 órája
Bottas nyerte a nyári idénynyitót