Kultúra

2015.08.23. 21:31

A sírfelirat elkopott, de van, ki emlékezzen

A kocséri temetőben ismeretlen katonák nyugszanak, akik 71 éve vesztették életüket a falunál dúló harcokban. Néhány lokálpatrióta felvállalta: ápolni fogja emléküket.

Popovics Zsuzsanna

Ézsiás Béla és felesége levélben keresték meg a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoportot, segítségüket kérve a helyi temetőben nyugvó katonák emlékének méltó ápolásával kapcsolatban. A 87 éves bácsi elmondása szerint 1944. november elsején 11 ember halt meg Kocséron. Többen az ő tanyájukon. A halott katonákhoz hozzáérni sem mertek a civilek, úgy temették el őket tömegsírba, hogy sem igazolványukat sem dögcédulájukat nem ellenőrizte senki.

– A katonák sírhantját évtizedeken át mindig gondozta, ápolta valaki, köztük Pintér Franciska, de már ő sem él. Tavaly mindszentkor egy csokor virág volt a síron, két gyertyát én gyújtottam rajta – mondja Béla bácsi. –  A síremlék elhanyagolt, a márványtábla felirata olvashatatlan. Ez van rávésve: „Kocsér felszabadításáért elesett hősök emlékére”. A halottakat a háború után (1948-ban) újratemették. Síremléküknél Lesnyovszky Armand katolikus pap és Kőházi László református pap mondott búcsúbeszédet.
Béla bácsi szeretné, ha a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport továbbadná a fiataloknak, amit még tudni lehet a helyi temetőben nyugvó hősi halottakról. Hozzátette: az öregek már nehezen mozognak, a fiataloké a jövő, nekik kellene ellátni a sír gondozását. Új márványtábla is kellene a sírra, Béla bácsi szerint ezzel a felirattal: „Hősi halált haltak 1944”.

A kocséri lokálpatrióták vállalták, hogy ápolni fogják az elesett hősi halottak emlékét, valamint sírjuk gondozását. Felvették a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztállyal, érdeklődtek a helyi egyházközségeknél, a helyi önkormányzatnál. A csoport internetes közösségi oldalán olvasott a fentiekről Bakos Pál, aki maga is kocséri születésű. A fiatalember szintén üdvözölte a kezdeményezést, egyben felajánlotta segítségét. Első körben utánajárt, hogy milyen katonai hadművelet zajlott Kocsér környékén 1944 őszén.

Ézsiás Béla bácsi visszaemlékezéseit ekképpen sikerült kiegészíteni: az 1944-es alföldi harcok során Kocsér a Magyar Királyi Honvédség 20. gyaloghadosztály felelősségi és műveleti területéhez tartozott. 1944. október utolsó periódusában a falu területén a 7/II. és a 9/II. pótzászlóaljak pár száz fős állománya tevékenykedett, illetve készült fel a román és szovjet csapatokkal történő összecsapásra. 1944. október utolsó napjaiban Nagy ezredest bízták meg Kocsér védelmének megszervezésére, akinek a 9. és 20. tábori pótezredek felfogott szökevényeivel kellett védelemre berendezkedni.

Négy hősi halottat tudtak beazonosítani

A kocséri harcok során az alábbi hősi halált halt katonákat tudták beazonosítani: Csurja János őrvezető (sz. idő: 1921.10.24., hely: Diósjenő), alakulata: 1/III. harckocsi zászlóalj?, halál ideje: 1944. október 30., sérülés fajtája: repesz sérülés a vállon. Hallgas András honvéd (sz. idő: 1922. szeptember 25., hely: Nagyberezna), alakulata 3/I. kk. pótzászlóalj, halál ideje: ismeretlen, feltételezhetően 1944. november 1-30. között. Sárdi Zsigmond főhadnagy (szül. idő: 1910. július 20., hely: Magyaratád), alakulata: 36/II. zászlóalj?, halál ideje: 1944. október 31., sérülés jellege: fejlövés. Vikarlóczki János honvéd, további adat nem ismert.

Ezek is érdekelhetik