Közélet

2014.09.02. 17:49

Cegléd és környéke is csatlakozna a Bácsvízhez

Cegléd városa és hat környező község – Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Mikebuda, Nyársapát és Törtel – képviselő-testülete is úgy döntött augusztusban a cégtől kapott ajánlat alapján, hogy a víziközmű-szolgáltatás ellátásával 2015. január 1-jétől a Bácsvíz Zrt.-t kívánják megbízni.

Hraskó István

A jelenlegi szolgáltató, az Ökovíz Kft. a felsorolt településekre ezév végéig kapta meg a működési engedélyt, ezért az önkormányzatoknak új szolgáltatóval kell megállapodniuk, ennek hiányában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közérdekű üzemeltetőt jelöl ki.
A kecskeméti képviselő-testület szeptember 4-ei, csütörtöki ülésére készült előterjesztésből az is kiderül: a csatlakozó települések – Jászkarajenő kivételével, amely a tervek szerint a tiszakécskei üzemmérnökséghez csatlakozna – egy önálló üzemmérnökséget alkotnának ceglédi központtal. Cegléd a lakosságszám alapján a Bácsvíz szolgáltatási területének második legnagyobb városa lenne Kecskemét után. A Bácsvíz munkatársai megvizsgálták a hét település tulajdonában lévő víziközműveket, és azokat szakmailag megfelelő, a cég által elvárt szintű szolgáltatás biztosítására alkalmasnak találták.

A törvény szerint az önkormányzatok viszont koncessziós pályázat lefolytatása nélkül, közvetlen módon azt a víziközmű-szolgáltatót bízhatják meg, amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll. Ennek a kitételnek a Bácsvíz a Társaság abban az esetben felel meg, ha a hét település a Bácsvíz Zrt.-ben tulajdoni részesedést szerez. Ezzel a témával foglalkozik csütörtökön a kecskeméti közgyűlés is, egész konkrétan az alaptőke-emeléssel és ennek részleteivel. A tervek szerint 700 ezer forinttal növelnék meg a társaság alaptőkéjét, a „hetek” egyenként tízszer 10 ezer forint névértékű, „A” osztályú, összevont címletű törzsrészvény lejegyzésével  válnának a Bácsvíz tulajdonosaivá. A cég egyébként jelenleg 48 településen végez közműves ivóvíz-szolgáltatást.

Címkék#Kecskemét

Ezek is érdekelhetik