Hírek

2010.05.12. 10:21

Vizsgázniuk kell a hitelközvetítőknek

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Hpt.) az új közvetítői rendszert érintő, 2010. január 1. napjától hatályos 219/D.§-ában foglaltak szerint a közvetítővel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy dolgozhat, aki a hivatkozott jogszabályhely által meghatározott szakmai követelményeknek megfelel - áll a PSZÁF közleményében.

Világgazdaság Online

A Hpt. ismerteti a szakmai követelmény teljesítésének elfogadásához szükséges végzettségek körét. Aki a Hpt-ben felsorolt végzettségek közül egyikkel sem rendelkezik, köteles a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) pénzügyminisztériumi (PM) rendeletben meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezni.

A fenti személyi feltétel valamennyi közvetítő vonatkozásában kötelezettségként jelentkezik, melyet 2011. január 1. napjáig kell teljesíteni, az adott képesítést ezen időpontig kell megszerezni.

A hatósági vizsga megszerzésének szabályairól szóló PM rendelet 2010. április 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. A Felügyelet honlapján rövidesen tájékoztató jelentet meg a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával kapcsolatos tudnivalókról.

Ezek is érdekelhetik