Hírek

2008.04.24. 12:58

A jogi segítségnyújtás napja

Több mint 136 ezren keresték fel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatot négyéves fennállása során – közölte az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a jogi segítségnyújtás napja alkalmából csütörtökön az MTI-vel.

BAMA

"A joghoz való hozzáférés a jogállamiság érvényesülésének egyik legfontosabb garanciális eleme, amelyet azonban nem elegendő  alkotmányos szinten biztosítani. Azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrással az eredményes jogérvényesítéshez szükséges szakmai segítő igénybe vételéhez, az államnak kell segítséget nyújtania" - tartalmazza a szaktárca közleménye. Az egyszerűbb megítélésű ügyekben a jogi segítségnyújtó  szolgálatok munkatársai a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata  nélkül, bárki számára díjmentesen felvilágosítást nyújtanak,  egyébként pedig az ügyfelek közigazgatási eljárás keretében hozott  engedélyező határozattal választhatnak az Igazságügyi Hivatallal szolgáltatási szerződést kötött és a névjegyzékbe felvett jogi  segítők - ügyvédeket, közjegyzőket, jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezeteket - közül.

A pártfogó ügyvéd igénybevételének egyik feltétele, hogy az ügyfél a peren kívüli jogi segítségnyújtás rászorultsági küszöbei  szerint rászorultnak minősüljön. A másik feltétel, hogy - a kötelező jogi képviselet esetét kivéve - a kérelmező a jogban járatlansága,  illetőleg az ügy bonyolultsága folytán, egyedül eljárva nem képes a  perben érdekeit eredményesen képviselni. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatás  rászorultsági kategóriákhoz igazodik: a legrászorultabbak - akiknek az egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegét - ingyenesen kaphatnak jogi segítőt,  míg a minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezők számára az állam  megelőlegezi a jogi segítők egyébként méltányos összegű  munkadíját.

A 2004. április 1-én életbe lépett szabályozás szerint a rászorultak peren kívüli jogvitáik megoldásához jogi segítő  közreműködését kérhetik a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól. A segítő tanácsot adhat, beadványt szerkeszthet a kérelmező jövedelmétől  függően ingyenesen, vagy kedvezményes díjért. A szabályozás ez év január 1-jétől kiegészült azzal, hogy  polgári és büntetőeljárásokban a pártfogó ügyvédet a szolgálat  biztosítja a rászorult perbeli felek, illetőleg a sértett,  magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, és a pótmagánvádló részére. A  párfogó ügyvédet a kérelmező maga választhatja ki és hatalmazhatja  meg a jogi segítői körből, kirendelésre csak kivételesen kerülhet sor.

A várakozásnak megfelelően az ügyfelek leggyakrabban a mindennapi megélhetésüket közvetlen érintő kérdésekben fordultak a szolgálathoz. Peren kívüli ügyekben az elmúlt négy évben összesen 136 ezer 173 ügyfél fordult a szolgálathoz, ezek közül 32.744 jogi segítőt is igénybe vett, több mint százezer ügyfélszolgálati tájékoztatásban  részesült, és csupán 406 esetben utasította el a szolgálat a kérelmet. 2008. január 1-je óta 748 ügyfél fordult a szolgálathoz pártfogó ügyvéd iránti kérelemmel, és ebből 24-et utasítottak el. A jogi segítői névjegyzékbe bejelentkezett jogi segítők száma jelenleg mintegy félezer, döntő többségük egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda.

Ezek is érdekelhetik