Múltidéző

2022.10.02. 19:22

Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

baon.hu

Fotós: Olvasói fotó

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó
 

Családi emlék 

Kecskemétről Steixner Zsolt nagypapája, Gulyás János az 1960-as években készült fotójával nosztalgiázna, mellyel édesanyjának, Margitkának szeretne kedveskedni. Gulyás Jánost Lakiteleken örökítette meg a felvétel, amint böllérkedik ereje teljében. Kedves fénykép ez gyermekei, unokái, dédunokái számára egyaránt. A nagypapa sajnos már nem él, de mindenki szeretettel emlékezik rá. Gulyás Jánosnak négy gyermeke született, ma már csak Margitka és József (Gege) él, János és Károly már szintén az égiek között vannak. A család nagyon összetartó, szeretettel vannak egymás iránt. 

Olvasói fotó
 

Kártyaparti 

Jakabszállásról Miklovics László régi fotóját is bemutatjuk, mely része az Élet a régi Jakabszálláson közösségi fórumnak. A kártyapartit valamikor a 70-es években örökítették meg a Népfront Mgtsz munkatársairól. Balról jobbra: Molnár Dániel, Miklovics Lajos (nagypapa), Tombácz Dezső, Komáromi Sándor. 

Olvasói fotó
 

Katonazenekar 

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 100 éves. 1914. augusztus 19-én Kecskemét határában a Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred zenekarának egy része látható a képen egy terepfoglalkozáson. A fotót B. Gáll András katonazenész szakaszvezető készítette egykoron.

Olvasói fotó
 

Ágasegyházi-úti iskola 

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy háború előtti emléket idézne meg. A felvétel az Ágasegyházi-úti iskolánál készült, valószínűleg a háború előtt. A képen középen Prikkel János tanító ül. Ma már az iskola helyét csak egy emlékoszlop hirdeti.

Olvasói fotó
 

Édesapa családja 

Kecskemétről Kázmér Béláné Csendes Rozália édesapjára, Csendes Mihályra emlékezne ezzel a mintegy hetvenéves fotóval. Csendes Mihály (jobbról) testvérei körében látható, Sándorral, Erzsébettel és Jánossal az ötvenes években Bugacon. Olvasónk ma is szeretettel gondol édesapjára és családjára. 

Olvasói fotó
 

Munkahelyi emlék 

Helvéciáról Kiss Imre családi albumjában több olyan fotó is van, mely egykori hivatásához, munkájához kapcsolódik. Kecskemét építéstörténetének több fontos beruházásánál jelen volt mint építésvezető. A Kecskeméti Közúti Építőipari Vállalat építésvezetőjeként irányította 1977 őszétől 1978 augusztusáig a Petőfi Sándor utca négysávos útjának építését. Sok kedves emléket őriz ezen beruházás kapcsán. Ez a fotó a munkásbrigádról készült 1978-ban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában