Múltidéző

2022.05.15. 19:19

Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Sebestyén Hajnalka

Fotó: Olvasói fotó

Fotó: Olvasói fotó

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Sportverseny 
Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus felvétele az 1977-es tanévet idézi meg. A sportverseny egyik feladatát teljesíti a tanuló, a padon csúszva kellett lehozni a labdát. A felügyelőtanárok – Horváth Imre, Balogh Józsefné, Kovács Gáborné (jobbról) – ellenőrizték, hogy szabályos legyen az időre történő csúszás.

Ballagás 
Lakiteleken Elek Istvánné Budai Erzsébet nagyon szereti felidézni a múltat régi családi fotókkal. Ez a felvétel 1963-as, Lakitelek-Világoshegyen örökítette meg Budai Miklóst (balról) és osztálytársait a ballagáson.

Hős 
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotója 1914-ben készült Tóth Pálról az első világháborúban, aki hősi halált halt. Az egyetlen unokája, Ilonka szívesen gondol a nagyapjára. Öt gyermeke volt, és távollétében a nagy családot felesége nevelte fel.

Hatvan év 

Kecskeméten Pásztor Géza nyugdíjas pedagógus a 60 éves érettségi találkozójára készül, melyet a napokban tartanak meg. Olvasónk a Katona József Gimnáziumban érettségizett 1962-ben. Sajnos az osztálylétszám egyre fogyatkozik. Minden öregdiák gazdag, örömökben, gondokban telt értékes életutat tudhat maga mögött. Lélekben, emlékeikben pedig mindig is ott lesznek a már nem élő osztálytársak is. Érdekesség, hogy felesége bányais osztályának szintén a közeljövőben lesz a 60. érettségi találkozója.

Kirándulás 
Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy régi NDK-s kirándulás emlékét elevenítené fel. Olvasónk évtizedeken át dolgozott a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban, ahol nagyon jó munkahelyi közösségben dolgozhatott. Sokszor kirándultak közösen. Emellett családjával is szívesen nyaralt, amikor csak lehetőségük adódott rá.

Irodalom 
Kecskemétről Kovács István József költő egy 1993-as felvétellel nosztalgiázna és emlékezne édesanyjára. Az Amatőr Költők és Írók Szövetségének csoportja köszöntötte az édesanyját, özv. Kovács Istvánné hímző és gobelinkészítőt a Margaréta Otthonban. A felvétel az irodalmi műsor után készült. Balról jobbra: ifj. Kovács László versmondó, Abonyi Lászlóné versmondó, Kovács László könyvtáros, Czakó Ferenc újságíró és író, Herczeg Lajos költő és író, valamint özv. Kovács Istvánné.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában