Baja

2018.07.10. 17:30

A Sugovica kotrását többen szorgalmazták

Új környezetvédelmi programja van a városnak. Megeshet azonban, hogy a nemrégiben elfogadott dokumentumot még idén újraírják. A szakmai észrevételek között súlyos kritikákat is kapott az alapdokumentumnak számító anyag.

Kubatovics Tamás

A várossal kapcsolatban gyakran emlegetik az egyedi lehetőségeket kínáló természeti környezetet, a változatos, sokszínű növény- és állatvilágot. Ezt az adottságot a térség egyik nagy esélyeként is szokás nevezni. Ezért is figyelemreméltó, hogy a közelmúltban a 2011-ben megalkotott környezetvédelmi program helyett újat fogadtak el a városatyák. A javaslat indoklása szerint az elmúlt évek során megvalósított fejlesztések és beruházások, valamint a környezeti elemek folyamatos változása tette szükségessé az új program elkészítését. A dokumentumot a környezetvédelmi bizottság terjesztette a városatyák elé, annak tartalma azonban szokatlanul éles kritikákat is szült a véleményezők részéről. A 35 oldalas dokumentumban az állapotfelmérés mellett a helyzetértékelés és a teendők felsorolása is megtalálható.

A vízminőség-védelem területén szükséges intézkedések között alapvető célként fogalmazzák meg a Dunát érő szennyezőanyag-terhelés csökkentését. A Sugovica üdüléscélú hasznosításának alapfeltétele a kiváló vízminősítési állapot fenntartása, a kedvezőtlen bakteriális szennyezettségi időszak minimálisra csökkentése, és az erősen feliszapolódott részek kotrását szükséges elvégezni – áll az anyagban. A vízminőség védelmét szolgálja a téli időszakban az ipari útszóró só használatának visszaszorítása, a város más érdesítő anyagot igyekszik alkalmazni, illetve propagálni, a szükséges helyeken azonban marad a sózás.

A levegő tisztasága kapcsán a tranzitforgalom csökkentése, az elkerülő útrendszer megépítése, a zöldfelületek arányának növelése szerepel a szükséges intézkedések felsorolásában. Általános egészségkárosító hatása lehet a városi zajnak – olvasható az anyagban –, mert a fő forgalmi útvonalakon a nappali 65 és éjszakai 55 dB határértéket mindkét időszakban 8-10 dB-lel túllépi a város.

Dr. Mészáros Katalin járási tiszti főorvos véleményében a programba beépítendőnek említette, hogy a Sugovica erősen feliszaposodott medrének vízminőség-javító kotrását szükséges elvégezni. A megyei közgyűlés elnöke, Rideg László levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a program nincs összhangban a megye klímastratégiájával, ami új megoldási lehetőségeket tár fel. Az ötletek között a talajmegújító mezőgazdaság térnyerését támogató intézkedésekre, a víztakarékos gazdálkodási módok elterjesztésére utalt, a lebontásra váró, illetve lebontott építmények helyének fásítására, valamint a hulladék keletkezésének meggátolására tett lépéseket javasolt. A csapadékvíz hasznosítása kapcsán pedig Országh József munkásságának tanulmányozására hívta fel a bajaiak figyelmét.

A megyei kormányhivatal kecskeméti járási hivatala észrevételében azt is megemlítette, hogy mindössze 5 napjuk volt a véleményezésre. Az általuk felkért Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a növény- és állatvilág fejezetben foglaltakat alacsony szakmai színvonalúnak minősítette és a téves adatok kiszűrését kívánta elérni észrevételei­vel. Így például a borókafüzesek helyett bokorfüzesek említését, egyéb növényfajok törlését javasolta, mert azok nem az adott területre jellemzőek. Az állatvilágnál jelezte az igazgatóság, hogy a programban olyan madarak is szerepelnek, melyek költésére az utóbbi évtizedben nincs adat, más említettek pedig a térségben nem jellemző fajok. A hivatal ezek mellett konkrét intézkedéseket, megoldási javaslatokat is hiányolt a programból, például a rombusz- és hullámpala hulladék, valamint a gépjárműabroncs hulladék átvételére és kezelésére vonatkozó intézkedési tervet.

A Sugovica vizét a vízügy kezeli, a fürdőzők pedig élvezni szeretnék, ezért lenne mit javítani a minőségén
Fotó: Kubatovics Tamás / Petőfi Népe

– Múlt év végéhez közelítve kezdődött meg a program módosításának előkészítése. Ennek részeként a törvényben előírt hivatalokat is megkereste a városháza. Az első és második körös egyeztetésekbe azonban nem teljesen azonos résztvevőket kell bevonni, így akadnak olyan észrevételek, amelyekkel csak az előkészítő munka végéhez közelítve ismerkedhettek meg a polgármesteri hivatal szakemberei, így azokkal kapcsolatos véleményüket még nem alakíthatták ki – mondta el az anyag kapcsán dr. Papp Zoltán jegyző. Mint fogalmazott: – Vannak átgondolandó észrevételek a beérkezett javaslatok között, szövegszerű módosítások is felvetődtek, akadnak köztük első látásra okszerűnek tűnők is, ezek vizsgálata szükségesnek látszik.

A Sugovica kotrása kapcsán hangsúlyozta, hogy a testület magának adhat teendőket, esetleg a programra hivatkozva forszírozhatja azt a feladat gazdájánál, kívülálló szerveknek azonban nem adhat munkát az önkormányzat.

Végül a városatyák egységesen voksolva úgy határoztak: elfogadják újként a dokumentumot, ám azt decemberre újra felül kell vizsgálni.

Ezek is érdekelhetik