Kiskunhalas

2018.02.13. 17:30

Félmilliárd forintot nyertek a programra

A korai iskolaelhagyók számát 2020-ig 10 százalék alá kell csökkenteni az Euró­pa 2020 stratégia előírása szerint. A megvalósításhoz uniós források is rendelkezésre állnak, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 550 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a szakképzés fejlesztésére.

Pozsgai Ákos

Az Európa 2020 stratégia öt számszerű célkitűzést fogalmaz meg, ezek közül egyik a korai iskolaelhagyók arányának 10 százalék alá csökkentése az Unió átlagában. Korai iskolaelhagyónak a fiatalok azon csoportját tekintjük, akik 18–24 éves korukban nem rendelkeznek középfokú végzettséggel, és nem vesznek részt képzésben. A definíció a foglalkoztatás oldaláról közelíti meg a problémát. Ugyanis a középfokú végzettség és szakképesítés az, ami esélyt ad a társadalomban, az életben és a munkaerőpiacon való boldoguláshoz – hangzott el Kiskunhalason, a Dékáni Árpád Szakgimnáziumban tartott programnyitó rendezvényen.

Az általános iskolából vagy a középfokú oktatásból kimaradt diákok aránya Magyarországon nem olyan nagy, közel van az uniós átlaghoz. 2009-ig csökkenő tendenciát mutatott, de 2010–11-ben az arány emelkedett. Közben az uniós átlag csökkent. Magyarország abban az átlaghoz közeli csoportban van, ahol a korai iskolaelhagyók aránya 9–12 százalék között mozog. Most az a feladat, hogy az oktatáspolitika más területekkel összefogva, így a szociális területektől a foglalkoztatásig, közösen lépjen a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében – hangsúlyozta Katona Miklós, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. Hangsúlyozta: fel kell készíteni a fia­talokat a mai kor kihívá­saira, amelyben komoly szerepe van többek között az informatikának is. Az oktatást hozzá kell igazítani a tanulók életkori sajátosságaihoz, a versenyképes tudás megszerzése jelenthet kitörési lehetőséget a hátrányosabb helyzetűek számára is.

Az iskolaelhagyók számának csökkentésére irányuló 30 hónapos programban Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán, a Centrum által fenntartott öt iskolában folyik majd a munka. Pontos helyzetértékelést készítenek az iskolákban, amelyhez készül egy cselekvési terv is, amely tartalmazza az intézményfejlesztési, módszertani és minőségfejlesztési elképzeléseket.

A három tanévet átölelő program során az abban részt vevő diákok és családtagjaik, különösen a lemorzsolódással veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű és roma származású tanulók, valamint a 9. osztályos diákok felzárkóztatására helyezik a hangsúlyt – sorolta Vikker József, a Kiskunhalasi Szakképző Centrum főigazgató-helyettese.

Vikker József, a szakképző centrum főigazgató-helyettese, Papp Gyula főigazgató, Katona Miklós, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Laskovicsné Terzics Edit önkormányzati képviselő

Összesen közel félmilliárd forintot költhet el a programban részt vevő öt iskola. Többek között a tanulók alapkészségeinek fejlesztésére, különböző módszertani, konfliktuskezelési, tanulásmotivációs, mentori, mérésértékelési, egészségvédelmi, élménypedagógiai programokra, pedagógus-továbbképzésre, tanulmányi versenyekre, szabadidős tevékenységre és kirándulásokra. Jut forrás tehetségfejlesztésre és -gondozásra, valamint a roma származású lányoknak egészségfejlesztő programra, jogosítvány megszerzésének a támogatására, amely mind hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a korai iskolaelhagyás, valamint, hogy javuljon a szakképzés minősége és eredményessége. Ezzel pedig a szakképzésben részt vevő diákok számára is megnő az esély a továbbtanulásra.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tagintézményei

Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas), Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kiskunhalas), Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma, Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.

Ezek is érdekelhetik