Próbálja ki, milyen tanulni a Gyermekközpontú Iskolában!

Ha óvodáskorú gyermeke most készül iskolába, vagy nagyobb gyermeke iskolaváltásban gondolkodik, akkor Önnek is ott a helye a következő napokban a kecskeméti Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola programjain. Így személyesen tapasztalhatja meg, milyen diáknak lenni egy olyan iskolában, ahova a gyerekek és a felnőttek is egyformán örömmel járnak.

Február 15-én, szerdán nyílt napot tartanak.
Február 18-án, szombaton rendhagyó tanítási napon a felnőttek ülhetnek be az iskolapadba.
Február 21-én, kedden pedig „Iskolanyitogató”, melynek keretében előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt a leendő elsősök.

A Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola 2016 szeptemberében nyitotta meg kapuita Napsugár utcában, ahol jelenleg öt évfolyamon tanulnak a diákok. Felmenő rendszerben oktatnak, a jelentkezéseket folyamatosan fogadják a leendő első osztályon kívül az iskola többi évfolyamába is.

Az iskola egyik „különlegessége”, hogy a gyerekek szeretnek odajárni, szeretnek ott tanulni, mert:

• A tananyag megfelel az állami tanterv követelményeinek, de más • elosztásban és más módszerekkel tanulják meg.

• Az idegen nyelv is fontos szerepet kap, párhuzamosan angol és német nyelvet tanulnak már első osztálytól.

• A gyerekek elég időt kapnak a tananyag elsajátítására, elmélyülhetnek a tevékenységekben, amely a tanulás leghatékonyabb módja.

• Nem a jegyekkel ösztönzik a tanulást, hanem a tapasztaláson alapuló változatos módszertannal.

• A diákok képességeit sokoldalúan fejlesztik, nem csupán lexikális ismeretekre törekednek.

• Egyenletesen fejlődnek a gyerekek intellektuális képességei, a kreativitásuk, a személyiségük, mindazok a területek, amelyek az életben fontosak.

• A gyerekek tudását és képességeit szövegesen, egyénileg értékelik.

• A gyerekek azt tanulják meg, hogy erőfeszítés nélkül nincs eredmény, de ezt nem felesleges stresszeléssel érik el.

Az intézmény tanárai valamennyien jól képzettek, hagyományos és alternatív oktatásban egyaránt nagy tapasztalattal bírnak.

Nem használnak előre gyártott, nyomtatott tankönyvet, hiszen nem csak ez a tudás forrása. A gyerekek tankönyvei azok a nagy alakú füzetek, amelyeketmaguk írnak és rajzolnak a tanító folyamatos figyelme mellett. A tankönyv nélküliség nem könyv-nélküliség; mindennapos az olvasás az ajánlott és a választott olvasmányokból, és rendszeres a projektekhez szükséges kutatómunka.

Az intézményben tanító tanárok vallják: a diákoknak nem holtismeretekre van szükségük, mert azzal a jövőben, a munka világában már nem mennek sokra. Olyan embereket kell nevelniük, akik kreatívak, jó problémamegoldók, képesek az együttműködésre és projektekben otthonosan mozognak. Nem attól lesz sikeres valaki, hogy valamelyik tantárgyból ötös volt, hanem hogy ha a megszerzett tudását használni is tudja.

Pető Melinda intézmény-vezető hangsúlyozza: az életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási módszertanuk jól bevált. Figyelembe veszi az egyéni érési tempót, folyamatos differenciálást biztosít. A gyermekkorban, 6 -10 éves korig a cselekvéses intelligencia sokkal erősebb, mint a verbális, az alapkészségek elsajátításában a mozgásra, a vizualitásra és a történetmesélésre építenek. Mivel a tudást tapasztalati úton szerzik a gyerekek, és nem csak passzív befogadói a tanár által közölt dolgoknak, ezért meg tudják fogalmazni problémáikat, saját maguk jönnek rá a megoldásokra, és nem a tanárnak kell elmondania. Állandó fegyelmezés helyett az odafigyelés képességét fejlesztik a gyerekekben. A nap azzal kezdődik, hogy átmozgatják a gyerekeket, koncentrációs gyakorlatokat végeznek velük, majd ezt követik a tananyagot előkészítő gyakorlatok. A 8-10-ig tartó ún. főoktatásban több hétig egy tantárgyat tanulnak változatos munkaformákban, így biztosítják az időt az elmélyüléshez az adott ismeretanyagban. A főoktatás után 40 perces a szünet, utána következik a három 45 perces szakóra (nyelvek, mozgás, kézimunka, zene stb.)

A Csillagbölcsős fiúk és lányok egyaránt játszanak furulyán, kötnek és horgolnak. A mozgás a kezek ügyességét és tudatos koordinációját nagymértékben fokozza. Ez kedvezően hat vissza a központi idegrendszer finom-koordinációs központjaira is, a tanulási képességeket fejleszti.
Nem utolsósorban: az iskolában nincs kezelhetetlen agresszió. Kiemelt fontossága van az egészséges nevelési határok letételének és a konfliktuskezelés tanításának.

Az iskolával egy épületben működik a 16 éve alapított Waldorf Óvoda. Az óvoda és az iskola egy intézményt alkot, fenntartója a Csillagbölcső Waldorf Egyesület. Az óvodában a nagyszámú jelentkezőknek köszönhetően szeptembertől már három csoport működik.

 

Megyei Piactér